Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5 -7 września), Forum Ekspertów ds. Cukrzycy oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków postanowiły podsumować, jak przez ostatnie 4 lata zmienił się poziom opieki nad pacjentem z cukrzycą oraz wyróżnić tych, którzy w szczególny sposób przyczynili się do pozytywnych zmian.

„Jako Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i członek Forum Ekspertów ds. Cukrzycy mogę zdecydowanie przyznać, że ostatnie lata są bardziej łaskawe dla pacjentów z cukrzycą w Polsce. Znacząco poprawił się m.in. dostęp do nowoczesnych opcji leczenia cukrzycy – tak leków, jak i wyrobów medycznych, czy też systemów monitorowania glikemii. Widzimy znaczące zmiany na poziomie organizacyjnym, czego przykładem jest opieka koordynowana, czy ważne rozwiązania systemowe, jak np. opłata cukrowa” – wskazywała w prezentacji otwierającej Anna Śliwińska.

Praca zespołowa gwarancją sukcesów

Jak kilkukrotnie podkreślano w trakcie wydarzeniazmiany te nie byłyby możliwe, gdy nie wieloletnia praca i zaangażowanie przedstawicieli wielu środowisk – w tym decydentów, ekspertów klinicznych czy też parlamentarzystów. Dlatego też głównym punktem wydarzenia było podziękowanie tym osobom, którym los chorych na cukrzycę był w ostatnich latach szczególnie bliski.

Jako pierwszy wyróżniony został wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski za dostrzeżenie, jak ważnym wyzwaniem zdrowotnym jest cukrzyca i zaangażowanie w udostępnianie polskim pacjentom kolejnych nowoczesnych terapii i wyrobów medycznych – w tym poprzez otwartość na negocjacje z firmami farmaceutycznymi oraz szereg pozytywnych decyzji refundacyjnych „Nigdy nie było takiego dobrego czasu dla pacjentów chorych na cukrzycęjak wtedy kiedy minister był za sterem polityki lekowej” – podkreślił w laudacji prof. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia i członek Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

Ważne wyróżnienia

Forum doceniło także zasługi środowiska klinicystów, „które od zawsze działa na rzecz usprawniania opieki diabetologicznej oraz wspiera głos i potrzeby organizacji pacjentów”. Spośród tego grona podziękowania trafiły między innymi na ręce ekspertów, którzy w ostatnich latach nadawali ton polskiej diabetologii – prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz, pełniącej przez lata funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, który od kilku lat aktywnie działa na rzecz rozwiązania wielkiego problemu polskiej diabetologii – opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.

Wyróżnienie otrzymały także prof. Małgorzata Myśliwiec, jeden z największych polskich autorytetów w obszarze diabetologii dziecięcej oraz prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, odpowiedzialna za wdrożenie opieki koordynowanej w POZ, która znacząco zmieniła codzienność osób z cukrzycą.

Jak przyznała Anna Śliwińska, mijająca kadencja była wyjątkowa także pod względem tego, jak często tematy związane z diabetologią i opieką nad pacjentem z cukrzycą wybrzmiewały na forum Parlamentu RP. Dlatego też symbolicznie wyróżniając trójkę parlamentarzystów – Tomasza Latosa, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, Marka Hoka, Przewodniczącego Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego oraz Ewę Kołodziej, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy podziękowano tym wszystkim posłom i senatorom, którzy przez ostatnie 4 lata podejmowali w swojej pracy parlamentarnej temat cukrzycy, wyrażając przy tym nadzieję, że w przyszłości pozostanie to równie ważnym i często dyskutowanym tematem.

Wyzwania na przyszłość

Przez całe spotkanie zaproszeni goście wielokrotnie wybrzmiewało, że mimo iż obecny poziom opieki diabetologicznej w Polsce jest naprawdę wysoki i „tych kolejnych wyzwań, czy też oczekiwań jest już coraz mniej”, to nie powinniśmy osiadać na laurach. Dlatego też ostatnia część spotkania poświęcona była przedstawieniu tych potrzeb, których spełnienie pozwoliłoby jeszcze bardziej usprawnić system opieki nad chorym z cukrzycą.

Gdzie zatem eksperci upatrują potrzeby dalszych zmian? Ich zdaniem priorytetem na kolejne lata powinno być znoszenie ograniczeń refundacyjnych dla leków oraz wyrobów medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem pomp insulinowych), poprawa opieki nad pacjentem ze stopą cukrzycą, wciąż określaną jako „pięta achillesowa polskiej diabetologii” oraz bardziej efektywne wykorzystanie środków z opłaty cukrowej.

Jednak niezależnie od tego, jak wiele się zmieni i jak dobrze będziemy potrafili leczyć pacjenta diabetologicznego, w przypadku cukrzycy priorytetem i najważniejszym zadaniem musi być profilaktyka i edukacja.

Poniżej link do wypowiedzi video:
https://zdrowie.wprost.pl/choroby/cukrzyca/11393821/najlepszy-czas-dla-pacjentow-chorych-na-cukrzyce.html

Źródło: zdrowie.wprost.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content