Zmiany w podatkach, które wprowadził Polski Ład a następnie jego poprawki, były poważnym zagrożeniem dla mechanizmu 1%. Polski Ład to niższe podatki osób, które przekazują 1%, a więc także niższy 1%. Problem dostrzeżono w styczniu 2022 roku. Nic więc dziwnego, że pojawiło się wiele głosów protestu i apeli do rządu o osłonę dla organizacji pożytku publicznego.

Premier zapowiedział, że 1% nie spadnie z powodu Polskiego Ładu, że organizacje pozarządowe otrzymają rekompensatę.  Zaproponowano taki oto mechanizm: całość zbiórki 1% porównywano do zbiórki w ostatnim roku obliczanym na starych zasadach (będzie to rok 2022) i państwo zobowiązywało się dopłacić różnicę. Ta z kolei miała być rozdzielona proporcjonalnie, w oparciu o wyniki zbiórki 1% przez organizacje w każdym kolejnym roku. Jednak ta wersja mechanizmu wyrównawczego nie wzbudziła entuzjazmu, gdyż wyrównanie nie dotarłoby do wielu OPP.

Wtedy do Sejmu trafiła jeszcze bardziej kontrowersyjna propozycja, która w mechanizm wyrównawczy wplatała procedurę konkursową. Oto dwie osoby – Minister Finansów oraz przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego mają samodzielnie, według własnego uznania podzielić środki rekompensaty między trzy sposoby jej rozdysponowania organizacjom pożytku publicznego. Jeden ze sposobów to wcześniej proponowany rozdział proporcjonalny. Drugim jest otwarty konkurs ofert. Trzecią, najbardziej enigmatyczną możliwością, jest „inny sposób wskazany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego”.

Najtrudniejszym do zaakceptowania był fakt, że wszystko to oznaczało zupełne wypaczenie idei niezależności jednego procenta od decyzji władz politycznych. Oto bowiem o losach „rekompensaty”, która wynika przecież z politycznych decyzji o zmianie zasad naliczania podatków, decydować będą politycy.

W tej sytuacji środowisko organizacji pożytku publicznego zdecydowało się propagować pomysł podniesienia 1% podatku do kwoty 1,5%.  Wtedy strata w budżetach OPP zostanie realnie zrekompensowana, a o podziale zdecyduje podatnik.

Rozpoczęto apele do ministra finansów, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, czy wreszcie Prezydenta, prosząc o odejście od rządowej koncepcji rekompensaty. Mimo, że na początku do Senatu trafiła wersja rządowa (z mechanizmem wyrównawczym i konkursami), to jednak ostatecznie senatorowie byli bardziej przychylni zwiększeniu jednego procenta. Poprawkę przygotowano w senackiej Komisji Budżetu i Spraw Publicznych. Zaproponowane poprawki zostały uchwalone przez Senat dnia 8 czerwca. Już kolejnego dnia głosowano je w Sejmie. Nieoczekiwanie poprawka dotycząca 1,5% została przyjęta głosami opozycji. A dnia 13 czerwca pod ustawą złożył swój podpis Prezydent.

Cieszymy się z podpisu i jeszcze raz gratujemy OPP!

Źródło: www.ngo.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content