Od 1 stycznia 2023 roku refundacja systemów do monitorowania glikemii obejmuje także osoby dorosłe. Dla wielu pacjentów będzie to pierwsza „przygoda” z tą nowoczesną formą samokontroli, dlatego w poniższym artykule prezentujemy praktyczne informacje, co musisz zrobić, żeby zacząć stosować ciągły monitoring glikemii. Pamiętaj, że zasady refundacji nieco różnią się w zależności od systemu, inne są dla sensorów FreeStyle Libre 2 (FGM), inne dla sensorów Dexcom, Medtronic i Eversense (CGM).

Sensory do monitoringu glikemii zaliczają się do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nie kupimy ich w aptece na podstawie recepty. Osoby uprawnione do refundacji muszą uzyskać od lekarza specjalne zlecenie, a następnie dokonać zakupu w miejscu, które ma podpisaną umowę z NFZ i takowe zlecenia realizuje i rozlicza.

Choć może to brzmieć skomplikowanie, w praktyce jest to proces prosty i szybki – od lekarza wychodzimy ze zleceniem na sensory, a nie z receptą na paski. Zakupu dokonujemy w sklepie internetowym, bo na chwilę obecną apteki nie mają zakontraktowanych sensorów do sprzedaży w refundacji.

A zatem pierwsza ważna kwestia – aby nie stracić możliwości zakupu refundowanych sensorów już w styczniu, zaraz po nowym roku umów się do lekarza, aby otrzymać zlecenie. I tutaj ważna informacja, zlecenia na sensory osobom uprawnionym może wystawić diabetolog, ale także na przykład lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). O ile dostać się do diabetologa nie zawsze jest łatwo, o tyle u lekarza pierwszego kontaktu termin wizyty nie powinien być zbyt odległy – warto z tego skorzystać.

Poza diabetologiem i lekarzem POZ, prawo do wystawienia zlecenia mają także lekarze innych specjalizacji, np. kardiolog, endokrynolog czy ginekolog. Zlecenie będzie mógł wystawić lekarz przyjmujący na NFZ, ale także w gabinecie prywatnym, na wizycie niefinansowanej przez fundusz. Warunkiem jest to, że ma dostęp do systemu NFZ eZWM, w którym wystawia się zlecenia na wyroby medyczne. Wystawienie zlecenia przez jednego lekarza uniemożliwia wystawienie zlecenia na ten sam okres przez innego lekarza.

Czy przysługuje mi refundacja sensorów?
Od 1.01.2023 r. prawo do refundowanych sensorów mają także osoby dorosłe. W przypadku systemu FreeStyle Libre 2 uprawnienia refundacyjne uzyskali:
• Dorośli chorujący na cukrzycę, którzy podają sobie insulinę minimum 3 razy w ciągu doby (czyli są leczeni w modelu intensywnej insulinoterapii), niezależnie od typu cukrzycy.
• Kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą, stosujące insulinę (wystarczy nawet raz dziennie).
• Osoby niewidome lub niedowidzące, chorujące na cukrzycę i przyjmujące insulinę (wystarczy raz dziennie), posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym ze względu na stan wzroku.

W przypadku sensorów Dexcom, Medtronic i Eversense refundacja została rozszerzona dla:
• pacjentów po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (takich, którzy niedostatecznie doczuwają spadku cukru poniżej 70 mg/dl)

FreeStyle Libre 2 dla pacjentów 18+
Od 1 stycznia 2023 roku odpłatność za sensory dla dorosłego pacjenta wyniesie 30%, czyli 76,50 zł za 14-dniowy sensor. Niemal miesięczna samokontrola za pomocą FreeStyle Libre 2 to więc koszt 153 zł. Kontynuacja refundacji będzie uzależniona od uzyskanych efektów samokontroli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by nie stracić prawa do refundacji?
• umówić się na wizytę kontrolną w okresie od 4. do końca 6. miesiąca stosowania sensorów,
• czas spędzany w zakresie docelowym glikemii 70–180 mg/dL >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne, indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem,
• regularność korzystania z sensora – aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w okresie korzystania z refundowanych sensorów. Należy pamiętać, aby często skanować sensor (nie rzadziej niż co 8 godzin) oraz wymieniać sensor od razu na nowy po upływie 14 dni,
• refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi nie więcej niż 25 sztuk miesięcznie (czyli jedno opakowanie 50 szt. na 2 miesiące).

Jeśli pacjent będzie potrzebował dodatkowej liczby pasków, może je nabyć samodzielnie w cenie pełnopłatnej. Realizacji recepty wystawionej na refundowane paski przez innego lekarza i przekroczenie limitu 25 szt. pasków miesięcznie spowoduje, że pacjent straci możliwość kontynuacji zlecenia na system FreeStyle Libre 2 przez pół roku.

Sensory Dexcom, Medtronic i Eversense dla pacjentów 26+
• Refundacja dla osób 26+ jest niezależna od metody podaży insuliny (peny lub pompa), refundacja dla pacjentów poniżej 26. roku życia nadal jest uzależniona od korzystania z pompy insulinowej.
• Refundacji podlegają sensory i transmitery.
• Warunkiem uprawniającym do refundacji jest stwierdzona nieświadomość hipoglikemii, definiowana jako „niedostateczne odczuwanie patologicznie niskich wartości glikemii poniżej 70 mg/dl”.
• Przy systemach Dexcom, Medtronic i Eversense nie określono warunków, jakie pacjent musi spełnić, aby mógł kontynuować korzystanie z refundacji.
• Osoby korzystające z refundowanych sensorów mają ograniczoną liczbę refundowanych pasków testowych do badania poziomu cukru glukometrem.
• Pacjent ma prawo do maksymalnie 3 sensorów Dexcom lub maksymalnie do 5 sensorów Medtronic miesięcznie. Różnice te wynikają z czasu pracy sensorów. System Eversense działa przez 6 miesięcy.
• Przy 3 sensorach Dexcom ich miesięczny koszt wyniesie 393 zł, przy 5 czujnikach Medtronic 368 zł. Sensor Eversense będzie kosztował 2858 zł na 6 miesięcy.

Refundowane sensory są dostępne wyłącznie w sklepie internetowym diabetyk24.pl. Można je zamówić online lub dzwoniąc na infolinię (22 464 86 86).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content