Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Pierwsze Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu...

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, które miało miejsce 23 stycznia 2024 r.  wznowiono w nowej kadencji Sejmu dyskusje o najważniejszych wyzwaniach w zakresie profilaktyki, edukacji i wczesnej diagnostyki cukrzycy.

 „W ciągu ostatnich lat podjęto wiele korzystnych z perspektywy pacjentów decyzji politycznych dotyczących cukrzycy. Liczymy, że będzie to również priorytet nowego Rządu” – podkreśliła prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska.

 

Słowa uznania

W związku ze zmianą na stanowisku prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, przewodnicząca Zespołu, poseł Ewa Kołodziej, złożyła na ręce ustępującej prezes Anny Śliwińskiej podziękowania za lata współpracy na rzecz dobra pacjentów diabetologicznych.

 „Podczas tych 8 lat współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Cukrzycy zawsze kierowała się Pani w swoich działaniach dobrem pacjentów, wspierając prace Zespołu wiedzą i olbrzymim doświadczeniem, za co serdecznie, w imieniu wszystkich członków Zespołu, dziękuję. Liczymy na kontynuacje owocnej współpracy z nową prezes Stowarzyszenia Moniką Kaczmarek” – mówiła poseł Ewa Kołodziej.

Rosnący problem

Podczas posiedzenia wielokrotnie wybrzmiało, że cukrzyca staje się epidemią, z którą w Polsce będziemy się w najbliższych czasach musieli zmierzyć.  Jak podkreśliła prof. Irina Kowalska, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, już teraz w Polsce choruje na cukrzycę od 8 do 9% populacji, natomiast do roku 2045 przewidywany jest wzrost rozpoznań cukrzycy o 46%.

Spadek liczby osób z prawidłową masą ciała wykazany w badaniu WOBASZ II w stosunku do poprzedniej edycji badania nie pozostaje tutaj bez znaczenia.

Jak podkreślił prof. Leszek Czupryniak: „Naszym celem powinno być odchudzenie naszej populacji, aby móc obniżyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, polepszyć rokowania pacjentów w stanie przedcukrzycowym i zwiększyć efektywność leczenia pacjentów z rozpoznaną cukrzycą”.

Profesor Czupryniak zaapelował również o podjęcie prac nad opracowaniem rekomendacji w zakresie walki w nadwagą i otyłością, aby mieć praktyczne narzędzie do pracy w tym zakresie.

 Deklaracja Ministerstwa Zdrowia

W Posiedzeniu udział wziął nowo powołany Wiceminister Zdrowia Marek Kos wraz z trzema dyrektorami Departamentów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, lecznictwo i politykę lekową.

„To dla nas zaszczyt, że znaleźliście Państwo czas na udział w dzisiejszym Posiedzeniu, ale liczymy, że to również deklaracja intensywnej, mam nadzieję, owocnej współpracy między naszym Zespołem a Ministerstwem” – mówiła poseł Ewa Kołodziej.

Wiceminister Marek Kos wyraził chęć ścisłej współpracy w zakresie problemów polskiej diabetologii, podkreślając, że jednym z jego priorytetów działań w Ministerstwie jest wdrożenie edukacji zdrowotnej w szkołach, która będzie podstawą wprowadzania zmian w zakresie promocji zdrowia młodych pokoleń.

Ewaluacja założeń opłaty cukrowej

Anna Śliwińska, prezes honorowa PSD, zwróciła uwagę, że po trzech latach od wdrożenia opłaty cukrowej podatek ten nie spełnia swojej roli i stanowi niewykorzystany potencjał systemu zdrowia publicznego. Zgromadzone dzięki opłacie cukrowej środki były do tej pory wydatkowe w sposób nieefektywny, a sprawozdawczość NFZ w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia.

Plany na rok 2024

Nowa prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Monika Kaczmarek, zwróciła uwagę na problem niewystarczającego odsetka rozpoznań w grupie chorujących na cukrzycę typu 2. Jak podkreśliła „wczesna diagnoza zwiększa szanse na skuteczne leczenie”. Aby móc jednak prowadzić szeroko zakrojoną diagnostykę, konieczne jest zwiększenie wydatków na działania z zakresu zdrowia publicznego i profilaktyki.

„Proponujemy stworzyć opracowanie, które analizowałoby w jaki sposób zwiększenie nakładów na wczesną diagnostykę cukrzycy przełożyłoby się na realne oszczędności dla systemu ochrony zdrowia” – podsumowała Anna Śliwińska.

Link do transmisji z posiedzenia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content