Jakie badania wykonać, aby sprawdzić kondycję nerek?

Nieprawidłowa praca nerek, np. w przebiegu cukrzycowej choroby nerek, może przez długi czas nie dawać żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badań przesiewowych, które wskazują na kondycję nerek. Zalicza się do nich:

  • Wydalanie albuminy z moczem (UACR)
  • Stężenie kreatyniny w krwi/wartość przesączania kłębuszkowego eGFR

Badania te może zlecić diabetolog lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak często powinniśmy się badać?

Podstawowe dla diabetyków badanie w kierunku zwiększonego wydalania albumin z moczem należy wykonywać raz w roku:

  • u osób z cukrzycą typu 1 od 5. roku trwania choroby;
  • u osób z cukrzycą typu 2 od momentu rozpoznania;
  • u wszystkich osób z cukrzycą ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym. Obecność albuminy w moczu jest najbardziej czułym wskaźnikiem cukrzycowej choroby nerek.

Pamiętaj – im wcześniej wykryte nieprawidłowości, tym większa szansa na wdrożenie optymalnego leczenia, które zahamuje lub spowolni rozwój cukrzycowej choroby nerek. Nie zaniedbuj badań kontrolnych z obawy przed wykryciem kolejnej choroby. Pamiętaj, że nawet jeśli Twoje nerki nie są już zupełnie zdrowe, to nadal powinieneś walczyć o utrzymanie ich jak najdłużej w jak najlepszym stanie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content