Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Warto wiedzieć
  6. /
  7. Parlamentarzyści pytają o wydatki...

Przyłączając się do apelu wystosowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz rekomendacji Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, 36 polskich parlamentarzystów skierowało w ostatnim czasie 8 interpelacji do Ministerstwa Zdrowia, pytając o planowane zmiany dotyczące funkcjonowania opłaty cukrowej i podkreślając potrzebę celowanej alokacji i ewidencji środków.

Posłowie reprezentujący większość opcji politycznych jasno wskazują – przytaczając stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wydane po publikacji sprawozdania NFZ – że obecnie pacjenci z cukrzycą nie są beneficjentami rozwiązania, jakim jest opłata cukrowa. Podkreślają przy tym, że aby przyniosło to realne skutki i wpływ na sytuację zdrowotną, konieczne jest wprowadzenie  zmian w zakresie alokacji oraz ewidencji wydatków.

Duża liczba pytań jest dowodem, że sytuacja polskich pacjentów z cukrzycą i poprawa opieki nad chorymi pozostaje dla polskich parlamentarzystów ważnym tematem. Wierzymy, że ich zaangażowanie będzie dla Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowym impulsem do wprowadzenia – tak potrzebnych – zmian w funkcjonowaniu opłaty cukrowej.

LISTA INTERPELACJI:

KATARZYNA OSOS https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=ABCCEFA548232AFFC1258841004761F1&view=6

PAWEŁ SZRAMKA https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=25C9A933422791EFC12588440047D4B1&view=6

MAREK RZĄSA https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CEKAUD&view=6

7 POSŁÓW LEWICY (Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej, Paweł Krutul, Marek Rutka, Maciej Kopiec, Anita Sowińska)
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CEKASU&view=6

7 POSŁÓW LEWICY (drugie zapytanie tym razem grupy Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Jan Szopiński, Zdzisław Wolski)
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=0B5CA727914F2475C12588470028E6CD&view=6

HANNA GILL-PIĄTEK (POLSKA 2050) ORAZ ANNA WOJCIECHOWSKA
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=6FBA7739E87EEC72C125884B003EAEF0&view=6

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS. CUKRZYCY (9 PARLAMENTARZYSTÓW)
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CEREPN&view=6

8 POSŁÓW KOALICJI OBYWATELSKIEJ (Elżbieta Gelert, Riad Haidar, Marek Hok, Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Monika Rosa, Monika Wielichowska)
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=44343CEB42962589C12588530047D346&view=6

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content