W związku z coraz większym zainteresowaniem możliwością stosowania ciągłego monitorowania glikemii przez pacjentów onkologicznych (sterydoterapia, cytostatyki) informujemy, że zaburzenia w gospodarce węglowodanowej (wahania w stężeniu glukozy we krwi) u tej grupy chorych, stanowią podstawę do rozpoznania cukrzycy typu 3, która upoważnia do refundacji systemu do ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2 i otrzymania zlecenia.

Kryteria rozpoznania zaburzeń gospodarki węglowodanowej (cukrzycy typu 3):

  1. Poziom glukozy na czczo ≥ 126 mg/dl oraz
  2. Poziom glukozy po posiłku ≥ 200 mg/dl (najlepiej oznaczony w 2-giej godzinie testu po obciążeniu glukozą)


PIERWSZY KROK po uzyskaniu ZLECENIA

Po wystawieniu zlecenia przez uprawnionego lekarza możesz je zrealizować na stronie Diabetyk24

W przypadku pytań lub wątpliwości skorzystaj z infolinii FreeStyle Libre 2 / 800 500 800

Edukacja w zakresie stosowania FreeStyle Libre 2  Szkolenia | FreestyleLibre

Piśmiennictwo:
Kryteria rozpoznania cukrzycy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w temacie interpretacji zapisów rozporządzenia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content