Rok 2023 przyniesie wiele pozytywnych zmian dla osób chorych na cukrzycę! Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które opublikowano 28 października. Dzięki wprowadzonym zmianom, większa grupa pacjentów chorych na cukrzycę uzyska dostęp do refundacji systemów ciągłego monitorowania glukozy FreeStyle Libre. Refundacja zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023.

Jest to świetna wiadomość i bardzo ważna zmiana. W imieniu pacjentów chciałabym podziękować Ministerstwu Zdrowia za podjęte decyzje. Wprowadzone zmiany pozwolą kolejnej grupie osób z cukrzycą nie tylko odczuć większe bezpieczeństwo i komfort  leczenia, ale przede wszystkim pomogą zapobiegać powikłaniom oraz zwiększać świadomość przebiegu cukrzycy i odpowiedzialność za wynik jej leczenia – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Którzy pacjenci otrzymają refundację?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dotyczy m.in. dorosłych pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy leczeni są metodą intensywnej insulinoterapii, a także osoby niewidome oraz kobiety w ciąży leczone insuliną. Do tej pory refundacja nowoczesnych systemów monitorowania glikemii metodą skanowania obowiązywała dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i 3 od 4 do 18 r.ż.

Zwiększenie refundacji to wspaniała wiadomość dla pacjentów! Na większy dostęp do systemów czekały kolejne grupy chorych, także kobiety w ciąży oraz pacjenci z niepełnosprawnościami, w tym osoby niewidome i zagrożone utratą wzroku z powodu cukrzycy. Jest to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na postulaty zarówno pacjentów, ale także nasze – środowiska medycznego. Cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw potrzebom osób chorych na cukrzycę, ponieważ zastosowanie systemów monitorowania glikemii pomaga poprawić nie tylko efektywność leczenia, ale również znacząco podnieść jakość życia chorych oraz przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy. Powikłań, które w przypadku cukrzycy mogą być bardzo poważne i prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet przedwczesnej śmierci. Należy pamiętać, że niesie to za sobą poważne koszty dla samych osób chorych, ich bliskich, ale też całego społeczeństwa. Dlatego wszelkie działania zmierzające do poprawy efektywności leczenia są zasadne –  podkreśla prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dlaczego monitorowanie glikemii jest tak ważne?

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy metodą skanowania jest także bardzo istotnym narzędziem edukacyjnym, poprawiającym współpracę pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego i pacjentem. To przełom w kontroli glikemii. Nowoczesne systemy dają nowe, szersze spojrzenie na glikemię. Nie tylko uwalniają pacjenta od konieczności wielokrotnego nakłuwania opuszek palców w ciągu doby, ale dostarczają wiele więcej informacji o dynamice zmian stężenia glukozy. Poza aktualną wartością glikemii wskazują także trendy zmian oraz jej całodobowy wykres. Nowe technologie ciągłego monitorowania stężenia glukozy w leczeniu cukrzycy pozwalają na większą skuteczność i bezpieczeństwo insulinoterapii, przy większym komforcie życia.

Bazując na doświadczeniu klinicznym, widzimy dużą rolę edukacyjną systemów, które przyczyniają się do poprawy zrozumienia choroby i jej wpływu na organizm, np. świadomości ryzyka niedocukrzeń. Systemy monitorowania glikemii zapewniają pacjentom poczucie bezpieczeństwa, pozwalają lepiej zrozumieć chorobę i ułatwiają codzienne funkcjonowanie diabetyków. Dla osób niewidomych chorujących na cukrzycę, leczonych insuliną, mierzenie poziomu glikemii za pomocą systemu, który będzie głosowo informował pacjenta, to bardzo ważna zmiana i ułatwienie. Pacjenci zyskują większą kontrolę nad chorobą, ale także lepszy komfort i jakość leczenia – zaznacza prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki.

Zwiększony dostęp do nowoczesnych metod kontrolowania cukrzycy od 1 stycznia uzyskają także kobiety w ciąży leczone insuliną. Jest szczególnie ważne, ponieważ w czasie ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele procesów, które powodują duże zmiany poziomu cukru, a tym samym związane są z wysokim ryzykiem zarówno hipo – jak i hiperglikemii, co wpływa nie tylko na matkę, ale również na dziecko. Monitorowanie i właściwa interpretacja wyników wartości glikemii oraz bieżące reagowanie i zapobieganie zbyt niskim i zbyt wysokim stężeniom pozwala pacjentom z cukrzycą pozostawać znacząco dłużej w normoglikemii – dodaje prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak.

—————————————————————————————————————————

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.
Dokument znajduje się tutaj: Projekt (rcl.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content