Dane na 18 marca 2020 (godz. 22:00) Liczba zarażonych Liczba zgonów
Polska 287 5
Świat 207860 8657

Na chwilę obecną przypadki COVID-19 odnotowano w 166 krajach na całym świecie. Śmiertelność w przebiegu COVID-19 w skali globalnej wynosi obecnie około 4,2%.

Różnicowanie objawów chorobowych

Objaw/Zakażenie COVID-19 Przeziębienie Grypa
Kichanie brak częste brak
Zmęczenie czasami czasami często
Kaszel suchy Łagodny suchy lub mokry suchy
Katar rzadko często czasami
Ból głowy czasami rzadko często
Gorączka często rzadko często
Ból gardła czasami często rzadko
Ból mięśni czasami często często
Biegunka rzadko brak raczej u dzieci
Duszności często brak brak

UWAGA!!! Należy pamiętać, że do typowych objawów COVID-19 należą: gorączka (> 38 °C); suchy kaszel oraz uczucie zmęczenia, natomiast mogą pojawić się również inne objawy, które nie będą typowymi dla tej choroby!!!

Poniższa rycina przedstawia podsumowanie objawów, które mogą wystąpić podczas zakażenia koronawirusem.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna i zalecenia:

Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): https://www.who.int/

Medycyna Praktyczna: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-informacje

 

Ogólnopolska infolinia dotycząca postępowania z COVID-19:
800 – 190 – 590

 

Monika Romańczyk, Stanisław Surma, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content