Podatność na zakażenia u chorych na cukrzycę nie wynika z samego faktu jej występowania. Głównym czynnikiem, który będzie wpływał na ryzyko zakażenia koronawirusem jest wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Im gorsza kontrola metaboliczna cukrzycy, tym większe zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wykazano, że u chorych u których występują wysokie wartości glikemii i hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pierwsza linia obrony przeciwko patogenom (wirusom, bakteriom itp.) jest upośledzona.

Należy zatem pamiętać, że u chorych z dobrze wyrównaną cukrzycą ryzyko zakażenia SARS-Cov2 nie będzie istotnie zwiększone.

  • Jak zakażenie koronawirusem wpływa na przebieg cukrzycy?

Zakażenie koronawirusem cechuje się między innymi występowaniem gorączki (> 38 °C). Gorączka zwiększa zapotrzebowanie organizmu na insulinę, dlatego też w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem należy szczególnie uważnie kontrolować glikemię.

Należy pamiętać, że brak reakcji na zwiększone zapotrzebowanie organizmu na insulinę może doprowadzić do znacznej hiperglikemii, która nie leczona prowadzi do ostrej kwasicy ketonowej.

Ponadto należy pamiętać, że zakażenie koronawirusem może zwiększyć poziom glikemii u chorych na cukrzycę typu 2. Tacy chorzy mogą wymagać okresowego włączenia insuliny.

  • Jak leki przeciwcukrzycowe wpływają na ryzyko zakażenia koronawirusem i przebieg zakażenia?

Na chwilę obecną nie ma dowodów naukowych na niekorzystny wpływ leków przeciwcukrzycowych na ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov2 i pogorszenia przebiegu tego zakażenia. Dlatego też nie zaleca się odstawiania leków przeciwcukrzycowych ponieważ może to doprowadzić do innych groźnych powikłań, takich jak kwasica ketonowa (spowodowana znaczą hiperglikemią). Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem prowadzącym.

  • Jak leki przeciwnadciśnieniowe wpływają na COVID-19?

Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało oficjalny komunikat (z dnia 12 marca 2020 roku), w którym czytamy, że: rekomenduje się kontynuację leczenia nadciśnienia tętniczego przy pomocy inhibitorów enzymu konwertującego (ACEi) lub inhibitorów receptora dla angiotensyny (sartanów) ze względu na brak dowodów potwierdzających różnice w ich stosowaniu u osób zdrowych i z COVID-19. U tych chorych, u których COVID-19 ma ciężki przebieg lub u chorych z sepsą decyzja o leczenia lekami przeciwnadciśnieniowymi powinna być podjęta indywidualnie biorąc pod uwagę aktualne wytyczne leczenia.

  • Jak NLPZ (ibuprofen) wpływają na COVID-19?

Europejska Agencja ds. Leków informuje, że w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem, a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19. W momencie rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu u chorych z COVID-19, pacjenci i personel medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, włączając w to paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Oczywiście należy pamiętać o korzyściach i zagrożeniach wynikających z stosowania tych leków. Wszystkie informacje podane są w charakterystyce produktu leczniczego, czyli w tak zwanej „ulotce”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje aby w sytuacji wątpliwości co do bezpieczeństwa stosowania ibuprofenu w kontekście COVID-19  sięgnąć po paracetamol.

  • Czy stosowanie suplementów diety uchroni przed zakażeniem SARS-Cov2?

Nie ma badań klinicznych, których wyniki potwierdzałyby korzystny wpływ suplementów diety na zmniejszenie ryzyka zakażeniem SARS-Cov2. Dlatego też na chwilę obecną nie ma racjonalnych podstaw do takiego postępowania.

Stanisław Surma, Monika Romańczyk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content