O tym jakie wnioski i rekomendacje płyną z raportu „Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą” mówi prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na jednym z paneli omówiono tezy raportu „Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą”. To ważny raport dla lekarzy klinicystów i oczywiście dla pacjentów. Jakie płyną z niego najważniejsze wnioski i rekomendacje?

Wnioski płyną takie, że technologia XXI wieku sprawia, że mamy zdecydowanie lepsze wejrzenie w glikemię definiującą cukrzycę, bo to hiperglikemia jest elementem definiującym cukrzycę. To niezwykle ważne, aby pacjent z cukrzycą był leczony tak, aby pozostawał jak najdłuższej w normogligemii. Ciągłe monitorowanie glikemii, oprócz tego, że „pacjent się zeskanuje” lub spojrzy na urządzenie monitorujące glikemię, daje to, że widzi wartość aktualną swojej glikemii, to także obserwuje jej trend, czyli to co się za chwilę z jego glikemią stanie.

Ponadto może przeprowadzić analizę glikemii z przeszłości, zobaczyć co się z nią działo. To jest zupełnie nowa jakościowo forma kontroli glikemii. To skok w czasoprzestrzeni i spełnienie marzeń, które wypowiadaliśmy jeszcze pod koniec XX wieku. I nie ulega wątpliwości, że tam gdzie jest dynamika zmiany glikemii, gdzie jest pacjent leczony insuliną, to jest to urządzenie (system), które nadaje zupełnie inną jakość życia pacjentowi, bo jest nie dosyć, że dyskretniej, łatwiej, szybciej i bezboleśnie, to przede wszystkim bezpieczniej.

To wszystko to wartość ważna, ale co ważniejsze – uczy pacjenta. Te systemy uczą pacjenta po czym cukier rośnie, a po czym spada, jak to zmienić, jak dopasować dawkę insuliny do aktywności fizycznej. Także jest to zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza i tak naprawdę dla decydenta, bo to jest zupełnie inna jakość terapii. Ten system jest jak nawigacja GPS dla pacjenta, droga wytyczona do celu, którym jest nie tylko poprawa jakości życia, ale przede wszystkim ochrona pacjenta przed powikłaniami, do których należy: kwaśnica cukrzycowo-ketonowa ciężka hipoglikemia, to także ochrona przed przewlekłymi powikłaniami. Mamy pośrednie dowody na to, że czym lepsze wartości glikemii, czym dłużej pacjent pozostaje w normoglikemii, tym mniejsza szansa na rozwinięcie przewlekłych powikłań, które doprowadzają do kalectwa i skracają życie pacjentów z cukrzycą.

Źródło: www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content