W związku z planowanym na 19.11.2023 roku X Krajowym Walnym Zebraniem Delegatów, na którym nowelizowany będzie Statut Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, zapraszamy Oddziały i Koła do przesyłania propozycji zmian i poprawek do Statutu.

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 31.03 br. do Biura ZG PSD drogą mailową na adres sekretariat@diabetyk.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa.

Anna Śliwińska – Prezes i Zarząd Główny PSD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content