Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Nowa, zaktualizowana wersja Aplikacji...

Aplikację wzbogacono o nowe rozwiązania, które zwiększają samodzielność pacjenta w samokontroli cukrzycy. Nowa wersja jest dostępna w polskiej wersji językowej, bezpłatnie, w sklepach Apple App Store (iOS) oraz Google Play (Android).

Zaktualizowaną aplikację CONTOUR®DIABETES, wprowadzaną w 24 państwach Europy i Ameryki Północnej, wyposażono w innowacyjną funkcję Moje schematy. Analizuje ona wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi, przesłane automatycznie z glukometru CONTOUR®PLUS ONE. Na podstawie tej analizy, funkcja Moje schematy dostarcza pacjentowi informacje o schematach zachowań, wskazuje przyczyny niepowodzeń terapeutycznych, przypomina o lepszej samokontroli i zachęca chorego do zmiany nawyków by osiągnąć lepsze efekty leczenia.

Funkcję Moje schematy opracowano na postawie modelu behawioralnego „Information, Motivation, Behaviour – IMB” („Informacja, Motywacja, Zmiana zachowania”), właściwego dla chorób przewlekłych. Model ten został opracowany przez psychologów: profesorów Williama Fishera oraz Jeffrey’a Fishera. Naukowcy wykazali, że osoby chore na cukrzycę potrzebują wartościowych informacji, motywacji do działania i określonej zmiany zachowania[1]. Badania, mające na celu ocenę modelu IMB wykazały, że obecność wszystkich trzech elementów u osób chorych na cukrzycę wiąże się z częstszym badaniem poziomu glukozy we krwi i lepszymi działaniami z zakresu samodzielnego leczenia.

Jak funkcja Moje schematy wspiera chorego?

Aplikacja CONTOUR®DIABETES – na podstawie pomiarów glukozy we krwi, otrzymanych z glukometru CONTOUR®PLUS ONE – wykrywa schematy powtarzających się nieprawidłowych wartości cukru we krwi (glikemii) i informuje o tym pacjenta. Następnie aplikacja sugeruje możliwe przyczyny wystąpienia danego schematu i proponuje wskazówki, które pomogą zmienić  niewłaściwe nawyki. Przyczyn nieprawidłowych wartości glikemii jest bardzo wiele, chorzy często nie zdają sobie sprawy z popełnianych błędów w codziennym leczeniu. Dlatego najnowsza wersja aplikacji ma możliwość rozpoznania 14 różnych schematów zachowań chorego i pozwala na korzystanie z wielu przypomnień, dzięki którym pacjent może zmienić nawyki. Przypomnienia mogą dotyczyć modyfikacji sposobu odżywiania, aktywności fizycznej i przyjmowania leków. Sposób i liczba przypomnień uzależniona jest od potrzeb pacjenta. Po wykryciu danego wzorca zachowania, aplikacja na bieżąco śledzi postępy pacjenta aby sprawdzić, czy niekorzystny schemat ulega poprawie *.

Aplikacja CONTOUR®DIABETES pomaga pacjentom w optymalizacji samokontroli glikemii związanej z jej częstotliwością poprzez opcję Plan przypomnień o badaniu.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podkreśla, że samokontrola jest kluczowym elementem terapii cukrzycy.

„Jednym z warunków skutecznej samokontroli jest dostarczenie pacjentom narzędzi, które pomogą w zrozumieniu wpływu stylu życia, aktywności fizycznej na stan zdrowia oraz wskażą sposób na poprawę złych nawyków. Technologie cyfrowe i mobilne idealnie się do tego nadają i mogą istotnie pomóc chorym na cukrzycę osiągać lepsze wyniki w leczeniu. Nowa aplikacja CONTOUR®DIABETES stale towarzyszy pacjentowi i może być doskonałym wsparciem pomiędzy wizytami u diabetologa”.

Karolina Rosa-Grabowska, Kierownik ds. Produktu Ascensia Diabetes Care Poland, mówi: „W większości przypadków osoby chore na cukrzycę spędzają ze swoim lekarzem jedynie kilka godzin w roku, a przez resztę czasu polegają na samodzielnej samokontroli. Z myślą o potrzebach pacjentów stworzyliśmy narzędzie, które będzie nie tylko zapisywać dane, ale również udostępniać spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące stanu ich zdrowia. Aplikacja CONTOUR®DIABETES jest narzędziem, które ułatwia samokontrolę w cukrzycy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wprowadzenia tej innowacji”.

Aplikacja CONTOUR®DIABETES jest elementem systemu CONTOUR®PLUS ONE do monitorowania glikemii; została wprowadzona w Polsce w 2016 roku. Z opublikowanych danych z badań wynika, że system CONTOUR®PLUS ONE jest niezwykle dokładny[2] i spełnia najnowsze kryteria dokładności, określone w normie EN ISO 15197:2015[3][4]. Udowodniono dokładność pomiarów: 95% wyników mieściło się w przedziale ±8,5mg/dl lub ±8,5% w stosunku do wartości YSI, przy stężeniach glukozy odpowiednio <100 mg/dl lub ≥100 mg/dl.

* Informacje udostępniane przez aplikację CONTOUR®DIABETES nie mogą być traktowane jako porada lekarska i służą jedynie do celów informacyjnych. Przed wprowadzeniem zmian w diecie, leczeniu lub aktywności fizycznej pacjenci powinni zawsze skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

[1] Fisher WA, Kohut T, Schachner H, Stenger P. The Diabetes Educator (2011) 37;1:85-94

[2] Christiansen et al. Plakat prezentowany na 15. corocznym spotkaniu stowarzyszenia Diabetes Technology Society, 22–24 października 2015 r., Bethesda, Maryland

[3] Międzynarodowa Organizacja Normalizacji (2015). Systemy do badań diagnostycznych in vitro — Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę (EN ISO 15197:2015)

[4] Bailey TS et al. Accuracy and User Performance Evaluation of a New, Wireless-enabled Bloog Glucose Monitoring System that Links to a Smart Mobile Device, Journal of Diabetes Science and Technology. 2017:1-8.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content