Badacze z Florida Atlantic University i Washington University w St. Louis postanowili zweryfikować hipotezę, według której leczenie przeciwpsychotyczne niekorzystnie zwiększa ilość tkanki tłuszczowej i zmniejsza wrażliwość komórek na insulinę, co prowadzić może do rozwoju cukrzycy typu 2.

W trwającym w latach 2006-2017 badaniu wzięło udział 144 dzieci, u których zdiagnozowano jedno lub więcej zaburzeń zachowania (np. napady agresji), w których jedną z możliwych opcji terapeutycznych jest stosowania leków przeciwpsychotycznych (zwykle off-label).

Uczestników randomizowano do trzech grup, w każdej podawano inny doustny lek o działaniu przeciwpsychotycznym: arypiprazol, olanzapina lub rysperydon.

Wyniki pokazały, że wszystkie trzy leki powodowały przyrost tkanki tłuszczowej, jednak był on najwyraźniejszy w przypadku olanzapiny. Wzrost zaobserwowano także w przypadku trzewnej tkanki tłuszczowej – typu, którego nadmiar związany jest z ryzykiem chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2.

– W wielu schorzeniach psychicznych, takich jak np. schizofrenia dziecięca, antypsychotyki są lekami pierwszego rzutu. Preparaty te są jednak wykorzystywane przez psychiatrów dziecięcych szerzej. Ważne jest, aby – szczególnie w przypadku ich stosowania off-label – lekarze starannie oceniali stosunek korzyści do ryzyka – komentuje dr Ginger E. Nicol, główna autorka. – Lecząc dzieci za pomocą antypsychotyków, powinniśmy czujnie monitorować masę ciała, profil lipidowy oraz poziom cukru we krwi pacjenta – radzi specjalistka.

Źródło: medexpress.pl/News-Medical

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content