Dziś po raz pierwszy po wyborach nowa Prezes ZG PSD Monika Kaczmarek przyjechała do Biura ZG PSD w Warszawie. W Biurze powitała ją dotychczasowa Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.

Po powitaniu panie przystąpiły do pracy przy omawianiu bieżących spraw PSD i planów na najbliższe tygodnie.

Dużo wytężonej pracy przed nami, ale wszystko mamy pod kontrolą!

Siedziba Zarządu Głównego PSD pozostaje w Warszawie pod niezmienionym adresem ul. Wiosny Ludów 77.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content