Nowa lista refundacyjna i dobre wieści dla pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME)

Dzięki decyzji Ministra Zdrowia pacjenci z cukrzycowym obrzękiem plamki, po latach oczekiwań, otrzymają dostęp do skutecznych terapii w tym schorzeniu. Jest to szczególnie dobra i ważna informacja, biorąc pod uwagę fakt, że cukrzycowy obrzęk plamki jest jedną z najczęstszych przyczyn trwałego, poważnego upośledzenia wzroku, a w niektórych przypadkach może prowadzić do trwałej utraty wzroku.

 

 

Program lekowy

Podstawowym celem terapii DME jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia.

Zgodnie z projektem listy refundacyjnej leczenie będzie dostępne od 1 lipca w ramach dedykowanego, nowo utworzonego programu lekowego “Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)”. W programie znalazły się trzy terapie: bewacyzumab, aflibercept i deksametazon, co pozwoli na zapewnienie dostępu do leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

Pierwsze dwa leki (bewacyzumab, aflibercept) mają postać iniekcji doszklistkowych podawanych co 28-31 dni, natomiast ostatni lek (deksametazon) podawany jest w postaci implantu raz na ok. 6 miesięcy.

Zgodnie z zapisami programu lekowego terapia trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o przerwaniu leczenia w programie lub o wyłączeniu pacjenta z programu.

Kwalifikacja do leczenia

W przypadku, gdy pacjent nie był uprzednio leczony z powodu cukrzycowego obrzęku plamki, kwalifikacji do programu lekowego dokonywać będzie lekarz prowadzący w oparciu o ściśle określone kryteria.

Pacjenci leczeni uprzednio komercyjnie lub w ramach JGP B84, lub pacjenci leczeni w programie lekowym, wymagający zmiany leku, mogą być włączeni do programu lub może zostać dokonana zmiana leku przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki na wniosek lekarza prowadzącego.

Ocena skuteczności odpowiedzi na terapię odbywa się zgodnie z zapisami programu. Na jej podstawie Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Chorób Siatkówki podejmuje decyzję o kontynuacji leczenia bez zmiany leku, kontynuacji leczenia ze zmianą leku albo o wyłączeniu pacjenta z programu.

Kilka słów o chorobie

Objawy cukrzycowego obrzęku plamki bywają często niezauważalne, zwłaszcza gdy schorzenie dotyczy jednego oka, przy pełnej sprawności drugiego i traktowane są czasami jako coś przejściowego lub wynik zbyt słabej korekty okularowej. Odwlekanie wizyty u specjalisty może prowadzić do zbyt późnego wykrycia choroby oraz nieodwracalnych zmian, włącznie z utratą widzenia, dlatego należy niezwłocznie udać się do okulisty w przypadku wystąpienia następujących objawów:

– obniżenie ostrości wzroku, szczególnie przy patrzeniu „na wprost”
– falowanie, łamanie się linii prostych (jak w przypadku AMD)
– zamglony, rozmazany obraz
– zniekształcone zarysy przedmiotów
– czarna plama przed okiem widziana stale (w późniejszej fazie DME)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content