W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Kliniki Okulistyki przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Klinika będzie leczyła m.in. pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki.

Klinika mieści się przy szpitalu na ul. Szaserów 128. Stworzona nakładem 57 mln zł zapewniać będzie najwyższe standardy opieki okulistycznej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W Klinice stosowane będą najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązania w okulistyce, przez co stanie się ona wiodącym ośrodkiem medycznym polskim i europejskim.

Klinika będzie przeprowadzała wszystkie zabiegi, operacje i procedury znane w okulistyce na świecie, lecząc wszystkie możliwe choroby oczu. W Klinice będą również leczeni pacjenci z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME).

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content