Zgodnie z przedstawionymi podczas aktualnego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wynikami badań – młodzi dorośli, z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym, są bardziej narażeni na hospitalizację z powodu zawału serca w porównaniu do swoich rówieśników z prawidłowym stężeniem glukozy we krwi. Stanem przedcukrzycowym określamy stan w którym stężenie glukozy we krwi przekracza prawidłowy poziom, nie jest jednak jeszcze na tyle wysokie, aby można było rozpoznać już cukrzycę.

Nieprawidłową glikemię na czczo, stanowiącą łagodny stan przedcukrzycowy definiuje się jako stan, w przypadku którego stężenie glukozy we krwi na czczo mieści się w zakresie od 100 do 125 mg/dl. Jak podaje amerykański National Institutes of Health, w USA– około 88 milionów dorosłych w wieku >=18 lat ma stan przedcukrzycowy. Grupa ta obecnie stanowi aż ponad 30 procent dorosłych Amerykanów.

Jak szacują nasi koledzy zza oceanu, niemal 29 milionów osób pełnoletnich, mających stan przedcukrzycowy znajduje się w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 44 r.ż.

W związku z coraz częstszym występowaniem zawałów serca wśród młodych dorosłych, amerykańscy badacze starali się określić i zdefiniować czynniki ryzyka, które mogłyby być istotne dla tej stosunkowo młodej populacji.

Dzięki temu wzrosłaby szansa na podjęcie działań prewencyjnych, mających na celu redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych z nieprawidłową glikemią na czczo.

Amerykanie pod kierownictwem doktor Akhil Jain z Mercy Catholic Medical Center w Darby dokonali przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów, pochodzącej z największej publicznie dostępnej bazy danych dotyczących m.in. hospitalizacji, których przyczyną był rozpoznany zawał serca. Szczegółowej analizie poddano dokumentację pacjentów z hospitalizacji, które miały miejsce w 2018 roku i które dotyczyły hospitalizacji młodych dorosłych, czyli osób w wieku 18- 44 lata , które trafiły do szpitali z powodu zdiagnozowanego zawału serca.

Wstępne wyniki badania zostały przedstawione podczas aktualnego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Po uwzględnieniu najważniejszych czynników, badacze stwierdzili, że młodzi dorośli u których potwierdzono stan przedcukrzycowy cechowali się aż o 1,7 razy większym ryzykiem hospitalizacji z powodu zawału serca w porównaniu do osób w tej samej grupie wiekowej, wśród których nie stwierdzono zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Jednakże pomimo większego ryzyka zawału, u ocenianych osób nie potwierdzono większej częstości występowania innych, poważnych zdarzeń o charakterze sercowo-naczyniowym, takich jak np. zatrzymanie akcji serca, czy udar mózgu.

Stan przedcukrzycowy jest na szczęście początkowym i łagodnym zaburzeniem gospodarki węglowodanowej ustroju, które poprzez wdrożenie odpowiedniego postępowania i modyfikację stylu życia może zostać odwrócone. Wiele działań, jakie aktualnie są podejmowane celem profilaktyki kardiologicznej, w rzeczywistości pokrywa się z działaniami mającymi na celu poprawę gospodarki węglowodanowej.

Jak powiedział przedstawiciel zarządu American Heart Association odpowiedzialny za Profilaktykę i zarazem kierownik kliniczny Stowarzyszenia Inicjatywa: KNOW DIABETES BY HEART – najbardziej istotnymi sposobami poprawy stanu gospodarki węglowodanowej u osób z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym są znane nam wszystkim, ale często traktowane po macoszemu: zdrowa dieta, aktywność fizyczna i redukcja nadmiernej masy ciała. Razem wdrożone mogą doprowadzić do cofnięcia rozpoznania „prediabetes”.

Jak podkreślają amerykańscy lekarze – w przypadku palaczy niezwykle ważny jest udział w programach rezygnacji z nałogu palenia tytoniu. Jednak nie mniej ważne mogą być również: zmiana niewłaściwego stylu życia na pożądany oraz modyfikacja zachowań zdrowotnych.

W opinii amerykańskich badaczy zdrowa dieta, aktywność fizyczna i utrata masy ciała w przypadku nadwagi bądź otyłości – stanowią istotne, aczkolwiek jak – często niedoceniane sposoby na odwrócenie postawionej już diagnozy, którą stanowi rozpoznany stan przedcukrzycowy.

W przypadku palaczy jak już wspomniano ważny jest udział pacjentów w programach mających na celu ułatwienie rezygnacji z nałogu palenia tytoniu.

Inne modyfikacje stylu życia – np. próby ograniczenia towarzyszącego nam stresu, które niektórym mogą wydawać się mało znaczącym postępowaniem, mogą jednak wywierać duży wpływ na wiele różnych dziedzin naszego życia. Tak więc, mogą również mieć znaczenie.

Zaprezentowane na zjeździe badanie można uznać za podwaliny położone pod przyszłe badania, które będą miały na celu ustalenie dokładniejszych zależności między obciążeniami kardiologicznymi u młodych dorosłych a stanem przedcukrzycowym.

W USA problem ten dotyczy prawie 1/3 osób dorosłych. Jak podkreślają autorzy badania konieczna jest poprawa świadomości wśród młodych dorosłych, szczególnie dotycząca wagi rutynowych badań lekarskich, w tym badań przesiewowych oraz podjęcie kroków mających na celu zapobieganie lub przynajmniej opóźnianie rozwoju cukrzycy typu­ typu 2 i związanych z nią zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak np. zawał serca.

Źródło: www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content