Funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii przez kolejną kadencję pełnić będzie prof. Krzysztof Strojek — poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, który był konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii przez ostatnie pięć lat, nadal będzie pełnił tę funkcję.

Prof. Krzysztof Strojek jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 r. — stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2002 r. Jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kieruje także Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu, w której pracuje od 1984 roku.

Kadencja prof. Strojka potrwa do 30 czerwca 2029 r. Warto zaznaczyć, że jest on jednym z najdłużej urzędujących konsultantów krajowych — pełni tę funkcję od 2005 r.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content