Z dniem 1 lipca br. w życie weszła nowa lista refundacyjna. Dla środowiska osób z cukrzycą w Polsce jest to prawdziwie historyczny dzień: obwieszczenie wprowadza zmiany w refundacji insulin, będące – z perspektywy leczenia cukrzycy w naszym kraju – prawdziwym kamieniem milowym.

Jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków przez wiele lat postulowaliśmy o złagodzenie przestarzałych, nieuzasadnionych klinicznie kryteriów refundacji długodziałających analogów insulin. Cieszymy się, że po latach działań, podkreślania wad dotychczasowych regulacji oraz konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie, dzięki stałemu, merytorycznemu dialogowi z Ministerstwem Zdrowia, możemy wreszcie ogłosić sukces w tej kwestii” – wskazuje Anna Śliwińska, Prezes Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Kryteria ograniczające refundację stanowiły szczególny problem dla osób z cukrzycą typu 2. „Były to restrykcyjne zapisy, niezgodnie z polskimi i międzynarodowymi zaleceniami klinicznymi. Efekt był taki, że wielu pacjentów nie mogło otrzymać nowoczesnego, ograniczającego ryzyko powikłań i optymalnego dla nich leczenia, wtedy kiedy go potrzebowało” – stwierdza Monika Kaczmarek, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Wprowadzenie zmian dotyczących długodziałających analogów insulin było jedną z ostatnich decyzji podjętych przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, który w maju br. ustąpił ze stanowiska. „W imieniu całego środowiska pacjentów diabetologicznych serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Miłkowskiemu. Pan Minister wielokrotnie deklarował, że przed swoim odejściem doprowadzi do rozszerzenia refundacji i słowa dotrzymał.” – dodają Anna Śliwińska i Monika Kaczmarek.

Jak pisaliśmy dnia 15.06: https://diabetyk.org.pl/wyczekiwana-zmiana-wskazan-refundacyjnych-dla-insulin-dlugodzialajacych/ od 1 lipca 2024 r. obowiązują nowe, mniej restrykcyjne wskazania refundacyjne produktów leczniczych z grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki – długodziałające analogi insuliny. Zmiany te obejmują usunięcie zapisów dotyczących konieczności stosowania insuliny NPH, występowania hipoglikemii oraz dokładnego doprecyzowania typu cukrzycy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content