Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) ustanowiła motyw przewodni Światowego Dnia Cukrzycy na najbliższe trzy lata. Motyw brzmi „CUKRZYCA I DOBRE SAMOPOCZUCIE”.

W związku z ustanowionym motywem, podejmowane przez społeczność diabetologiczną działania w ciągu najbliższych trzech lat mają mieć na celu:
• promowanie zdrowych nawyków i nakłanianie decydentów do wdrażania polityki promującej zdrowie od najmłodszych lat, aby zmniejszać ryzyko występowania cukrzycy typu 2 i poprawić wyniki leczenia wszystkich typów cukrzycy;
• zachęcanie do wczesnego wykrywania cukrzycy i stanu przedcukrzycowego u osób z grup ryzyka oraz promowanie działań mających na celu wyeliminowanie tych czynników ryzyka, na które mamy wpływ;
• zwiększenie świadomości na temat wpływu cukrzycy na zdrowie psychiczne oraz czynników, które mogą powodować dyskryminację, uprzedzenia i stygmatyzację osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Obszary tematyczne, które będą omawiane:
• dobrostan fizyczny – znaczenie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla zmniejszenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz dla zarządzania wszystkimi typami cukrzycy i powikłaniami cukrzycy;
• dobrostan społeczny – zwracanie uwagi na bariery, które uniemożliwiają osobom z cukrzycą prowadzenie zdrowego i satysfakcjonującego życia;
• dobrostan psychiczny – podnoszenie świadomości na temat wyzwań i stresów, jakie niesie za sobą życie z chorobą przewlekłą, taką jak cukrzyca oraz podkreślanie znaczenia zdrowia psychicznego w zarządzaniu cukrzycą.

Oprócz trzyletniego motywu przewodniego, Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) co roku ustala hasło Światowego Dnia Cukrzycy. Tegoroczne hasło poznamy, tak jak co roku, bliżej terminu wydarzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content