Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Warto wiedzieć
  6. /
  7. Lek na cukrzycę nadzieją...

Czy pacjentom z uporczywymi bólami głowy w przebiegu idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego (IIH, idiopathic intracranial hypertension) będzie mogło przynieść ulgę stosowanie jednego z leków zarejestrowanych do stosowana u osób z cukrzycą typu 2? Wyniki badania klinicznego IIH Pressure Trial wskazują, że jest na to szansa.

Chodzi o eksenatyd. Jest to − stosowany od 2003 roku w leczeniu cukrzycy – agonista glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). Eksenatyd jest syntetycznym analogiem peptydu złożonego z 39 aminokwasów, pierwotnie wykrytego w ślinie helodermy arizońskiej.

Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma „Brain”, przeprowadzone zostało przez zespół neurologów z University of Birmingham. Było to badanie kliniczne fazy II.

U pacjentów, którzy otrzymywali regularne wstrzyknięcia eksenatydu wystąpił zauważalny spadek ciśnienia śródczaszkowego, mierzonego zarówno po 2,5, jak i 24 godzinach oraz po 12 tygodniach. Zmniejszenie częstości bólów głowy w ciągu 12 tygodni wynosiło średnio o 7,7 dnia na miesiąc w porównaniu do wartości wyjściowej. W grupie placebo było to tylko o 1,5 dnia z bólem mniej.

– To ważne badanie dla osób z tą rzadką, wyniszczającą chorobą. IIH nie tylko wiąże się z silnym bólem, ale też może prowadzić do utraty wzroku. Obecnie nie ma zarejestrowanych terapii dla chorych na IIH, dlatego z eksenatyd wiążemy duże nadzieje – powiedziała prof. Alex Sinclair z Institute of Metabolism and Systems Research Uniwersytetu w Birmingham.

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe pojawia się najczęściej u kobiet pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Zwykle pierwszym sygnałem choroby jest ból głowy, określany jako obustronny, uciskowy, zlokalizowany w okolicy czołowej. Ból często występuje w godzinach porannych i może nasilać się podczas kaszlu i wysiłku. Pacjenci mogą też doświadczać bólów typu migrenowego (pulsujących, zlokalizowanych za gałką oczną, z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami, światłowstrętem, nadwrażliwością na dźwięki). Nasilenie bólu nie jest skorelowane z wartością ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Innym objawem zgłaszanym przez pacjentów są zaburzenia widzenia. Mogą one występować jako ubytki w polu widzenia, przemijające zaciemnienia obrazu – często jest to pierwszy objaw – opisywane przez pacjentów jako np. “widzenie za mgłą”. Pacjenci z IIH zwykle skarżą się też na zawroty głowy i szumy uszne, które mają charakter pulsujący. Rzadsze objawy obejmują ból szyi, ból pleców, bóle korzeniowe lub uczucie sztywności karku.

Źródła: Brain / PharmaTimes / www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content