Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy i Zarząd Powiatowy PSD w Rypinie zorganizowały w dniach 1-2 grudnia 2018r.  Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na terenie działania Oddziału Powiatowego PSD w Rypinie.

W przeddzień głównej części uroczystości dnia 1 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne organizatorów uroczystości z delegacjami oddziałów terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego województwa.

Spotkanie to miało miejsce w ,,Oberży na Uboczu” w Kowalkach k/Rypina. Uczestniczyli w nim m.in. Prezes Zarządu Głównego PSD Pani Anna Śliwińska i Prezes Honorowy Pan Andrzej Bauman.

Dla 50 uczestników tego spotkania organizatorzy przygotowali wieczorek taneczny z orkiestrą na żywo, przy kolacji kawie i przekąskach. W miłym towarzystwie można było potańczyć, porozmawiać i wspólnie spędzić czas. Dla gości spoza Rypina zapewniono nocleg ze śniadaniem.

Główna część Obchodów miała miejsce dnia 2 grudnia 2018r. w sali kinowo – teatralnej Rypińskiego Domu Kultury. Obchodom przyświecało tegoroczne hasło IDF-u: ,,Cukrzyca dotyczy każdej rodziny”, widoczne w sali kinowej. Spotkanie zgromadziło blisko 200 osób. Obecni byli patroni honorowi – Wojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski i Prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski Prezes Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego wykładowca w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także Patron Naukowy Prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Kierownik Kliniki i Katedry Endokrynologii i Diabetologii CM UMK w Bydgoszczy.

Po powitaniu gości przez organizatorów uroczystości prezes Zarządu OW PSD Gabriela Tomicka nawiązała do hasła tegorocznego Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Jest nim przede wszystkim zwiększenie świadomości wpływu cukrzycy na całą rodzinę diabetyka oraz promowanie roli rodziny w przebiegu choroby i zapobieganiu cukrzycy t. 2.

Uroczystość ta stanowiła okazję do uhonorowania osób, które wspierają chorych na cukrzycę, mają duże zasługi w rozwoju Stowarzyszenia i współpracy w dziedzinie lecznictwa i edukacji diabetologicznej.

Wojewoda wręczył cztery odznaczenia państwowe działaczom Stowarzyszenia i osobom wspierającym jego działalność. Brązowymi Krzyżami Zasługi uhonorowano:

– Dyrektora Szpitala Powiatowego w Rypinie, Kierownika Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologicznym, wykładowcę w ,,Szkole Cukrzycy”, diabetologa Romana Wasielewskiego
– Wiceprezesa Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rypinie, Barbarę Dąbrowską
– Burmistrza Miasta Barcin Michała Pęziaka
– Członka Zarządu Koła Terenowego PSD w Pakości Annę Szybczyńską

Srebrnym medalem ,,Za Zwycięstwo nad Cukrzycą” wyrażono szacunek długoletnim diabetykom związanym z PSD w Rypinie, Katarzynie Becmer i Halinie Liszewskiej, które były w stanie uzyskać dobrą jakość życia bez powikłań cukrzycowych.

Natomiast srebrną honorową odznaką ,,Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” przyznano osobom wyróżniającym się w rozwoju i działalności Stowarzyszenia w Rypinie, mianowicie:

– Kierownikowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rypin – Monice Kalinowskiej
– Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Katarzynie Bilickiej

Srebrne medale i honorowe odznaki wręczyły Anna Śliwińska i Gabriela Tomicka.

Przyznano też 15 Medali Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków darczyńcom, patronom honorowym oraz osobom wspierającym organizację imprezy. Medale te wręczyli prezesi OW PSD Gabriela Tomicka i OP PSD Ryszard Matuszak.

Burmistrz Miasta Rypin  wręczył patronom: honorowym i naukowym, darczyńcom i prezesom ogniw terenowych PSD z województwa specjalnie wykonane na te Obchody grawerowane pamiątkowe statuetki szklane w kolorze niebieskim.

Część artystyczną obchodów zapewnił koncert Dziecięco – Młodzieżowej Grupy Estradowej pod kierownictwem Katarzyny Becmer. Młodzi artyści zaprezentowali swoje zdolności muzyczne i taneczne, czym wzbudziły ogólny aplauz uczestników. Po występie i przerwie na serwis kawowy odbyła się Konferencja Naukowa, która zwieńczyła Obchody. Prof. dr hab .n. med. Roman  Junik mówił o hipoglikemii i sposobach jej zapobiegania. Specjalista diabetologii lekarz Andrzej Paciorkowski, założyciel ,,Szkoły Cukrzycy” wykazał jak ważną sprawą w leczeniu cukrzycy jest edukacja diabetologiczna organizowana w terenie przez Stowarzyszenia Diabetyków.

Przemówienia gości stały pod znakiem podziękowań i gratulacji za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz chorych na cukrzycę. Wielką radość gospodarzom uroczystości sprawiło wyrażone uznanie Prezes Zarządu Głównego PSD Anny Śliwińskiej za aktywność i szeroki zakres działań w dziedzinie edukacji, badań profilaktycznych, integracji i promocji aktywnego stylu życia jakie prowadzi rypińskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Również wielkim zaskoczeniem i satysfakcją było dla mnie, jako prezesa, złożone podziękowanie przez członków Rypińskiego PSD za dotychczasową działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Obchody zakończono uroczystym obiadem dla 130 osób w ,,Oberży na Uboczu”.

 

Prezes PSD w Rypinie
Ryszard Matuszak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content