Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Kto może wystawić zlecenie...

Zasady refundacji systemu do ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2 ciągle jeszcze bywają niejasne dla niektórych pacjentów. Wśród częstych zapytań, kierowanych do naszego stowarzyszenia pojawia się kwestia lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń, zarówno u osób początkujących, jak i dla pacjentów kontynuujących terapię i spełniających kryteria refundacyjne.

Aktualnie dostęp do sensorów do ciągłego monitorowania glikemii znacząco się poszerzył dzięki refundacji. Pacjent, który zdecydował się na zastosowanie systemu i spełnia warunki refundacji powinien zgłosić się do lekarza z prośba o wystawienie zlecenia. Grupa lekarzy uprawnionych do ich wystawiania jest bardzo szeroka.

 

Obejmuje ona specjalistów lekarzy:
• Diabetologii
• Podstawowej opieki zdrowotnej
• Medycyny rodzinnej
• Chorób wewnętrznych
• Endokrynologii
• Kardiologii
• Geriatrii
• Endokrynologii i diabetologii dziecięcej
• Endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
• Pediatrii
• Perinatologii
• Położnictwa i ginekologii
• Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
• Okulistyki

Różnorodność specjalizacji wynika z różnorodności grup pacjentów uprawnionych do refundacji systemu. Ponieważ przysługuje także np. kobietom z cukrzycą ciążową, stąd uprawnienia posiadają specjaliści z zakresu ginekologii i rozrodczości. Częstym powikłaniem nieprawidłowo leczonej cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa objawiająca się stopniowa utratą wzroku. Zatem uprawnienia do wystawiania recept otrzymał również lekarz okulista.

Kontynuacja leczenia – jak przygotować się na kolejną wizytę lekarską?
W tym miejscu warto przypomnieć zasady wystawiania kolejnych zleceń na system FreeStyle Libre 2. Aby zapewnić sobie kontynuację refundowanych sensorów i dalszego korzystania z ciągłego monitoringu należy:

1. Umówić się na kolejną wizytę lub teleporadę do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia minimum 4 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach, aby lekarz mógł ocenić kontrolę glikemii.

2. Spełniać ustalone cele terapeutyczne z lekarzem podczas wystawiania pierwszego zlecenia. Lekarz ma prawo dostosować cele terapii do indywidualnych możliwości każdego pacjenta. Szczegółowo pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Biuletynu. Cele terapeutyczne ogólne, jak na przykład odsetek glikemii w zakresie (czas w zakresie, TIR Time in Range) przez minimum 70% czasu nie muszą obowiązywać każdego pacjenta.

3. Regularnie korzystać z sensora, czujnik powinien być aktywny przez co najmniej 75% czasu w okresie korzystania z refundowanych sensorów. Należy pamiętać, aby:
– Sprawdzać glikemię w aplikacji.
– Zeskanować sensor w przypadku utraty połączenia Bluetooth.
– Wymieniać sensor od razu na nowy po upływie 14 dni.

4. Nie przekraczać limitu refundacji dla pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej, niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów. Dotyczy osób dorosłych.
– U dzieci do 18 roku życia, kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób niewidomych lub niedowidzących limit wynosi nie więcej, niż 50 sztuk pasków na miesiąc.

W przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia.

Karolina Sochacka

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content