Przedstawiamy Państwu najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące COVID-19

 • Jakie są aktualne dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń COVID-19?

Na dzień 12 marca 2020 (godz. 8:00) w naszym kraju potwierdzono 44 przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19 (ryc. 1.).

 

 

Ryc. 1. Liczba zakażeń COVID-19 w miastach i powiatach. Stan na 12/3/2020r. (g. 8:00).

Dane WHO (World Health Organisation; Światowa Organizacja Zdrowia) wskazują, że na dzień 11/3/2020 na całym świecie potwierdzono 118 381 zakażeń COVID-19. Z powodu COVID-19 zmarło dotychczas 4292 chorych. Obecnie szacowana śmiertelność COVID-19 wynosi około 3,6%.

WHO ogłosiła zakażenia COVID-19 mianem PANDEMII.

 • Co to jest COVID-19 i czym jest spowodowana?

Jako COVID-19 powszechnie nazywana jest infekcja koronawirusem z Wuhan. Tak naprawdę pod akronimem COVID-19 kryje się nie nazwa wirusa lecz nazwa choroby przez niego wywoływana: corona-virus-disease-19 (COVID-19). Choroba ta jest wywołana wirusem SARS-CoV-2 należącym do rodziny koronawirusów. COVID-19 jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego, która po raz pierwszy została opisana i rozpoznana w grudniu 2019 roku.

 • Jakie są objawy zakażenia koronawirusem?

Choroba wywołana koronawirusem COVID-19 objawia się najczęściej: gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Podsumowanie najważniejszych objawów zestawiono na rycinie 2.

Ryc. 2. Objawy COVID-19.

 • Kto jest najbardziej narażony na zakażenie COVID-19?

Najbardziej narażone są osoby starsze i z chorobami przewlekłymi t.j. cukrzyca, choroby serca, choroby immunologiczne oraz osoby chorujące przewlekle. W tych grupach występuje największy odsetek ciężkiej postaci choroby i zgonu w jej przebiegu.

 • W jaki sposób można się zarazić?

Wirus przenosi się drogą kropelkową (kaszląc, kichając, dotykając powierzchni na których znajduje się wirus przeniesiony przez osobę chorą). UWAGA ! wirusa znaleziono również w moczu oraz w kale, dlatego należy zachować zasady higieny podczas korzystania z publicznych toalet.

 • Jak leczyć koronawirusa?

Obecnie, nie ma szczepionki przeciw COVID-19, na całym świecie trwają intensywne prace nad jej opracowaniem. Koronawirusa leczymy objawowo.

 • Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest unikanie kontaktu z wirusem. Oprócz tego, aby uniknąć zachorowania, należy przestrzegać higieny osobistej, ponieważ wirus ma „słaby punkt” – jest wrażliwy na środki czystości i preparaty dezynfekujące. Wobec tego powinno się często i dokładnie myć ręce, według ściśle określonego schematu:

 • zwilż dłonie ciepłą wodą, nałóż mydło w zagłębienie dłoni,
 • rozprowadź je czubkami palców drugiej dłoni,
 • namydl obydwie powierzchnie dłoni,
 • spleć palce i namydl je,
 • namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian,
 • namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian,
 • namydl obydwa nadgarstki,
 • dokładnie spłucz mydło,
 • dokładnie wysusz dłonie, używając papierowego ręcznika,
 • zakręcając kran, dotknij go przez papierowy ręcznik, żeby uniknąć kontaktu z patogenami, następnie wyrzuć ręcznik do kosza.

Całkowity czas mycia rąk powinien wynosić 15-30 sekund.

 • Jak obecnie będą wyglądały wizyty u lekarza rodzinnego (POZ)?

W celu ustalenia wizyty w przychodni konieczny jest kontakt telefoniczny. Każda osoba ma prawo do uzyskania porady lekarskiej przez telefon. Lekarz udzielający porady ma możliwość wystawienia stosownego zwolnienia lekarskiego. Podczas rozmowy telefonicznej z lekarzem rejestracja ma obowiązek przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem COVID-19. Osoba z objawami infekcji lub podejrzana o zakażenie COVID-19 powinna telefonicznie przełożyć wizytę w poradni lekarza specjalisty na inny termin.

 • Gdzie znajdują się w Polsce szpitale zakaźne?

Spis szpitali zakaźnych w naszym kraju znajdą Państwo pod linkiem: https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19

 • Co oznacza, że miało się bliski kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19?

Termin ten oznacza pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 przez ponad 15 minut, bez odzieży ochronnej. Prowadzenie rozmowy twarzą  w twarz z osobą z podejrzeniem zakażenia COVID-19 w odległości do 1 metra bez odzieży ochronnej.

 • Gdzie znajdę wiarygodne informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej i aktualnych zaleceń dotyczących COVID-19?

Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): https://www.who.int/

Medycyna Praktyczna: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-informacje

Narodowy Fundusz Zdrowia:  http://www.nfz-katowice.pl/

Ogólnopolska infolinia dotycząca postępowania   z COVID-19:
800 – 190 – 590

 

 • Jak wygląda postępowanie w przypadku osoby, która przebywała na obszarze występowania zakażeń COVID-19 lub miała kontakt z osobą zakażoną COVID-19?

Ryc. 3. Zasady postępowania w przypadku COVID-19.

 • Co mam zrobić jeżeli mam gorączkę, suchy kaszel i duszności?

Jeśli masz objawy takie jak gorączka (> 38 °C), suchy kaszel oraz uczucie duszności i w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występują zakażenia COVID-19 lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie to:

NIE IDŹ DO LEKARZA

NIE IDŹ NA SOR (SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY)

TYLKO ZADZWOŃ DO LOKALNEJ STACJI SANEPID LUB DO SZPITALA ZAKAŹNEGO

W ten sposób umożliwisz personelowi szpitala odpowiednio przygotować się na Twoje przyjście, co ograniczy ryzyko przypadkowego zakażenia innych osób.

 

Stanisław Surma, Monika Romańczyk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content