Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie profilaktyki i leczenie otyłości u osób dorosłych. Głównym celem kontroli była odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy prowadzono prawidłowe i skuteczne działania mające na celu profilaktykę i leczenie otyłości u osób dorosłych?
2. Czy funkcjonujące rozwiązania organizacyjne zabezpieczały udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości u osób dorosłych?
3. Czy podejmowano skuteczne działania zmierzające do diagnozowania i leczenia otyłości u osób dorosłych?
4. Czy prowadzone działania pozwalały skutecznie zapobiegać otyłości oraz eliminować otyłość u osób dorosłych?

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli:
List przewodni – TUTAJ
Raport z kontroli – TUTAJ

Nagranie z konferencji prasowej:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content