800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

  • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie,
  • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem,
  • pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta,
  • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
  • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
  • funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.

Źródło: gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content