Jak co roku, zapraszamy do zgłaszania kandydatów do prestiżowego konkursu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o Kryształowego Kolibra. Nagroda ta cieszy się wysoką renomą i jest najwyższym wyróżnieniem w PSD. Honorujemy nią osoby wyróżniające się swoją działalnością w kategoriach takich jak: Lekarz Roku, Pielęgniarka Roku, Społecznik Roku, Dobroczyńca Roku itd. (w sumie 9 kategorii).

Regulamin konkursu oraz odpowiednie klauzule można pobrać poniżej lub w dziale O Stowarzyszeniu – Dokumenty, jak również uzyskać z Biura ZG PSD tel. 22 668 47 19, mail: sekretariat@diabetyk.org.pl.

Przed wysyłką zgłoszeń prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ w tym roku Rada Główna PSD wprowadziła w nim pewne zmiany. Również prosimy zwrócić szczególną uwagę, że obowiązuje stosowny formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu), który należy wypełnić.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.09 br.

Regulamin 
Załącznik numer 1 – formularz zgłoszeniowy

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content