Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Warto wiedzieć
  6. /
  7. Konkurs o Kryształowego Kolibra...

Pragniemy poinformować, że w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o statuetkę Kryształowego Kolibra 2023 zostali wyłonieni laureaci. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy! Oto lista tegorocznych zwycięzców:

Lekarz Roku 2023 – Barbara Śliwińska-Knast – jest lekarzem medycyny o specjalizacji choroby wewnętrzne i  diabetologia z ponad 40-letnim stażem. Pochodzi z Pleszewa i tam pracuje jako diabetolog. Od wielu lat współpracuje z Kołem PSD w Koźminie Wlkp.  Jej fachowa wiedza i zaangażowanie w działalność na rzecz diabetyków sprawiają, że jest ceniona i lubiana w swoim środowisku, a  jej praca bezpośrednio przyczynia się do poprawy życia chorych na cukrzycę.

Pielęgniarka Roku 2023 – Katarzyna Woroniecka – jest pielęgniarką, która pracuje w poradni diabetologicznej w Płocku od 10 lat.  Swoją działalnością przyczyniła się do poprawy opieki nad chorymi na cukrzycę.  Od wielu lat prowadzi badania m.in. poziomu cukru we krwi i cholesterolu podczas uroczystości organizowanych przez Oddział Branżowy w Płocku. Dodatkowo bierze aktywny udział w przygotowaniu pacjenta do samokontroli przekazując mu informacje na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zmiany stylu życia czy umiejętnego wstrzykiwania insuliny. Pielęgniarka Katarzyna Woroniecka odznacza się fachowością i bezinteresownością w działaniu, jest osobą empatyczną, ciepłą i oddaną w niesieniu pomocy, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy życia chorych na cukrzycę.

Społecznik Roku 2023 – Bożena Górczyńska – była długoletnim prezesem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego PSD, prezesem Koła PSD w Łowiczu, a także członkiem Rady Głównej PSD w Warszawie. Uhonorowana została wieloma odznaczeniami, w tym odznaczeniami państwowymi. Jej pasja społecznikowska świadczy o jej bezinteresownym zaangażowaniu się na rzecz chorych na cukrzycę, o jej wytrwałości, poświęceniu i chęci niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Współpracuje z władzami miasta i powiatu, jak również z różnymi organizacjami i instytucjami społecznymi. Bierzy czynny udział w spotkaniach edukacyjnych i integracyjnych. Podejmując wyzwania dała się poznać jako osoba ambitna i odpowiedzialna, co ma duże znaczenie dla społeczności lokalnej, miasta, powiatu i całego województwa.

Dobroczyńca Roku 2023 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi – Przychodnia Rejonowa współpracuje z Kołem Diabetyków w Złotoryi już 10 lat. Zaangażowanie i aktywne wsparcie całego personelu przychodni przez wiele lat pozwoliło realizować liczne cele edukacyjne na rzecz osób chorych na cukrzycę i ich rodzin. Do najważniejszych należą akcje profilaktyczne oraz spotkania edukacyjne, dzięki którym diabetycy zwiększają swoją wiedzę na temat cukrzycy, jej powikłań, a także sposobów ich zapobiegania. Dzięki wzajemnej współpracy koła z przychodnią udało się wypracować wiele działań na rzecz poprawy sytuacji prawnej i zdrowotnej osób chorych.

Osobowość Roku 2023 – Anna Śliwińska – jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków już 2 kadencje, w stowarzyszeniu pracuje od 16 lat. Została uhonorowana za swoją pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę wieloma odznaczeniami, w tym odznaczeniami państwowymi. Od momentu wyboru na prezesa ZG PSD bierze czynny udział w licznych debatach, konferencjach, wystąpieniach medialnych oraz rozmowach z władzami państwowymi. Dzięki swojemu zaangażowaniu  i wytrwałości a także umiejętności dialogu przyczynia  się do wprowadzania zauważalnych, korzystnych zmian w systemie opieki zdrowotnej nad diabetykami. Wytrwale zabiega o środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia, by nasza organizacja prowadziła aktywną i owocną działalność, dzięki czemu Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest uznawane za bardzo prężne. Praca ta wymaga ogromnych zdolności, wysiłku i wyrzeczeń, których Anna Śliwińska nie szczędzi. Anna Śliwińska dała się poznać jako osoba skromna, uczciwa i odpowiedzialna, a przy tym bardzo aktywna, pełna zaangażowania i poświęcenia.

Wolontariusz Roku 2023 – Dawid Kopała – od wielu lat poświęca swój czas na pracę społeczną czynnie angażując się w życie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dał się poznać jako osoba godna zaufania, życzliwa, pełna empatii i otwarta na drugiego człowieka. Zawsze chętny do pomocy wspiera ludzi chorych i potrzebujących. Dawid Kopała był także inicjatorem kilku spotkań i rozmów z posłami RP na temat refundacji FreeStyle Libre, podczas których członkowie mieli okazję przedstawić jak funkcjonuje system ciągłego monitorowania.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content