Pacjenci i lekarze zgodnie o konieczności szerszego dostępu do nowoczesnych metod monitorowania cukrzycy

Nowoczesne metody monitorowania glikemii oraz rozwiązania telemedyczne sprawiają, że lekarz otrzymuje więcej informacji obrazujących rzeczywisty stan chorego na cukrzycę, a leczenie staje się bardziej zindywidualizowane i efektywne. Problem polega jednak na tym, że nowoczesne technologie są refundowane tylko dla wąskiej grupy pacjentów.

Wnioski z opracowanego przez czołowych polskich klinicystów raportu na temat najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w opiece nad pacjentem z cukrzycą i wynikające z nich postulaty były tematem konferencji „Poprawa opieki diabetologicznej – potrzeby i nadzieje pacjentów vs możliwości systemu”, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dnia 2 grudnia w Centrum Prasowym PAP.

W debacie online, zorganizowanej w formule „okrągłego stołu”, wzięli udział lekarze, eksperci, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i pacjenckich oraz parlamentarzyści. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

„Cukrzyca to choroba całej rodziny. Skuteczne leczenie wymaga zaangażowania nie tylko ze strony decydentów i środowisk medycznych, ale i bliskich pacjenta – mówił Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. „Konieczna jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej, uwzględniającego skoordynowane leczenie na wszystkich szczeblach opieki medycznej, w połączeniu z działaniami edukacyjnymi i prewencyjnymi” – zaznaczył Błażewicz.

Jego zdaniem kluczowymi elementami skutecznej walki z chorobą są: dostęp do systemów ciągłego  monitorowania glikemii oraz  do nowoczesnych terapii w oparciu o leki nowej generacji. Ekspert postuluje również wprowadzenie do szkół przedmiotu „wiedza o zdrowiu”, realizowanego od pierwszych klas szkoły podstawowej.

W Polsce żyje prawie 3 mln pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą, kolejne 5 mln jest zagrożonych tą chorobą. Sytuacja pacjentów diabetologicznych w Polsce uległa poprawie w 2019 roku, kiedy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło refundację urządzeń do monitorowania glikemii metodą skanowania obejmującą dzieci i młodzież od 4 do 18 lat, a także częściowe refundacje nowoczesnych insulin oraz leków – flozyn i inkretyn.

„Niestety wybuchła pandemia i doszło do sytuacji, że choroby inne niż covid-19 są traktowane niepriorytetowo, a dostęp do usług medycznych jest ograniczony dla osób bez koronawirusa. Tymczasem gorsze wyrównanie cukrzycy – to większe zagrożenie ciężkiego przebiegu covid-19, a długoletnia cukrzyca powikłana zwiększa ryzyko zgonu” – podkreśliła Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Monitorowanie glikemii metodą skanowania polega na odczycie danych dotyczących poziomu glukozy w płynie śródtkankowym z czujnika umieszczonego na ramieniu. Odczyt odbywa się przy użyciu specjalnego czytnika lub smartfona z zainstalowaną bezpłatną aplikacją. Producent systemu udostępnia aplikację pozwalającą na przekazywanie wyników odczytów innej osobie (np. rodzicowi), a także oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych lekarzowi i ich analizę. Umożliwia to przeprowadzenie efektywnych wizyt telemedycznych u diabetologa i zindywidualizowane dopasowanie terapii.

W odróżnieniu od pomiaru glukometrem wymagającym nakłuwania opuszka palca kilka czy kilkanaście razy na dobę, metoda skanowania pozwala na gromadzenie danych dotyczących poziomu glukozy w momencie pomiaru, ale również danych dotyczących jej zmienności w ciągu doby, a wszystkie dane gromadzone są w systemie.

„Innowacyjne systemy monitorowania glikemii są dostępne tylko dla wąskiej grupy osób. Rozumiemy, że budżet nie jest z gumy, a czasy są ciężkie i jeśli nie da się wszystkim od razu zapewnić nowoczesnego leczenia, pacjenci postulują rozszerzanie refundacji chociaż na kolejne grupy” – powiedziała Anna Śliwińska.

Zdaniem klinicystów, autorów raportu „Rola nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą”, zasadne byłoby rozszerzenie refundacji w przypadkach: osób w wieku 18-26 lat, kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz pacjentów z cukrzycą wtórną.

„Docelowo rozszerzamy te grupy, bo chcemy, aby chorzy na cukrzycę mieli zapewniony jak najszerszy zakres refundowanych świadczeń w zakresie monitorowania poziomu cukru” – stwierdził poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

„Pandemia pandemią, ale problemy cukrzycy będą się namnażać. Poprawnie prowadzona i kontrolowana glikemia to podstawa, by pacjent żył dłużej i zdrowiej. Najważniejsze to mieć świadomość skali problemu, bardzo szybko określić grupy ryzyka, pilotować chorobę i edukować społeczeństwo” – podkreśliła Ewa Kołodziej z Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy. Zespół ten, działając ponad politycznymi podziałami, przygotował 2 poprawki do przyszłorocznego budżetu.

Poniżej link do nagrania całości debaty:
https://pap-mediaroom.pl/zdrowie-i-styl-zycia/spotkanie-online-poprawa-opieki-diabetologicznej-potrzeby-i-nadzieje-pacjentow

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content