KONFERENCJA

Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości – Miejsce i Rola Organizacji Pacjenckich 

Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego doceniając rosnące zaangażowanie organizacji pacjentów w tematy systemowe związane z ochroną zdrowia oraz stawiając sobie za cel wsparcie transformacji sektora ochrony zdrowia w Polsce w kierunku opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie oraz wyniku zdrowotnym zorganizował w dniu 31 stycznia 2020 pierwszą konferencję edukacyjną przeznaczoną dla liderów i członków Organizacji Pacjentów poświęconą w całości tematyce VBHC pt: Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości – Miejsce i Rola Organizacji Pacjenckich.

Organizacje Pacjentów pełnią istotną rolę z koncepcji Value Based Healthcare będąc nie tylko reprezentantem i rzecznikiem interesów pacjentów, ale również równoprawnym partnerem w tworzeniu podstawowych narzędzi oceny wartości usług medycznych, które stanową podstawę koncepcji value.

Na konferencję w roli prelegentów zaproszono wybitne grono polskich ekspertów, którym rozwój polskiego systemu ochrony zdrowia leży na sercu, jak również przedstawicieli instytucji państwowych: Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: www.cofvbhc.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content