17 września odbyła się debata nad nowym programem Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych 2 (KLRP-2), którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.
W debacie udział wzięła Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.
Spotkanie dotyczyło poprawy dostępności świadczeń w zakresie leczenia ran w Polsce.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia:

1. Nowy model organizacji opieki nad chorym z trudno gojącą się raną – szanse i zagrożenia.

  • O jakiej skali problemu mówimy?
  • Czy projekt KLRP-2 w obecnym kształcie spełnia oczekiwania pacjentów i środowiska medycznego?
  • Mechanizm płacenia za wyniki – czy sprawdza się w polskich warunkach?

2. Wyzwania kadrowe i sposoby ich rozwiązania. Rola pielęgniarki w nowym systemie.

  • Czy osoby sprawujące opiekę nad chorym z raną w rejonowych ośrodkach są w stanie zabezpieczyć jego potrzeby zdrowotne?

3. Projekt KLRP-2 tworzy podwaliny systemu organizacji nad tą sferą usług. Czy program ma realne szanse na wdrożenie w bieżącej sytuacji epidemiologicznej?

4. Czy wprowadzenie działań takich, jak projekt KLRP-2 może przyczynić się do długotrwałej poprawy wyników leczenia trudno gojących się ran?

5. Program KLRP-2 jest kontynuacją programu KLRP-1. Czy pierwszy projekt spełnił swoje zadanie?

 

Pełna relacja z debaty znajduje się tutaj:
https://www.termedia.pl/poz/Kompleksowe-leczenie-ran-przewleklych-debata,39549.html?fbclid=Iw
AR2oh6gyYkgCOdj4DMSGolte_JuEdU5xve8Z8vkht8llcz8FBhuUpqJJHOU

Wypowiedź Prezes ZG PSD Anny Śliwińskiej dotycząca roli pielęgniarek w opiece nad pacjentem z trudno gojącymi się ranami:
https://www.facebook.com/ptlr2020/videos/265202324930737

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content