Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Nasze działania
  6. /
  7. Kampania społeczno-edukacyjna “Pneumokoki nie...

Dnia 07.10.2021 r. odbyła się konferencja prasowa pt. „Pneumokokowe zapalenia płuc o osób chorych przewlekle” realizowana w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej “Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni – Zabezpieczeni”, która powstała z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz firmy Pfizer. Kampania ma zwiększyć świadomość na temat groźnych zapaleń płuc i roli szczepień wśród osób dorosłych, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem Streptococcus Pneumoniae.

Najnowsze dane dotyczące zapaleń płuc wywołanych przez pneumokoki a także rekomendacje i zalecenia zebrano w publikacji „Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce. Epidemiologia, konsekwencje, profilaktyka”:

Cały raport:
https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/341692/5858ff54f8351b4cf0920a0d554614fd.pdf

Streszczenie raportu:
https://diabetyk.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/RAPORT_PNEUMOKOKOWE-ZAPALENIE-PLUC_STRESZCZENIE.pdf

Główną przyczyną zachorowań na zapalenia płuc o ciężkim przebiegu są̨ pneumokoki. W Polsce według danych GUS w 2018 roku zapalenie płuc było 4. najczęstszą przyczyną śmierci w populacji osób w wieku powyżej 65 roku życia (ok. 5% wszystkich zgonów). Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób dorosłych, dlatego też przyczynia się̨ do ponoszenia wysokich kosztów bezpośrednich związanych z leczeniem. PZP wiąże się z dużym ryzykiem powikłań́, a także stanowi ryzyko śmierci. Konsekwencje zdrowotne dla pacjentów mogą być zarówno przejściowe jak i długofalowe, a w niektórych przypadkach mogą utrzymywać się już do końca życia.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom pneumokokowym są̨ szczepienia. Najnowsze rekomendacje i zalecenia towarzystw naukowych, a także ciał doradczych, zalecają profilaktykę pneumokokowych PZP, w postaci szczepień ochronnych, jako priorytetową w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie.
Pneumokoki nie liczą lat – warto szczepić także dorosłych

Do grupy objętej profilaktyką zakażeń pneumokokowych powinny także należeć osoby dorosłe z cukrzycą.
Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych z cukrzycą

Szczególnie w dobie pandemii COVID-19, kiedy istotna jest profilaktyka chorób układu oddechowego, szczepienia przeciwko pneumokokom są̨ zalecane jako priorytetowe w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie, w tym wśród osób po 60. roku życia i przewlekle chorych: Zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 towarzyszą jednoczesne zakażenia bakteryjne, a pacjenci z COVID-19 z koinfekcją innymi patogenami zwykle są dłużej hospitalizowani, częściej są przyjmowani na oddziały intensywnej terapii oraz są narażeni na większe ryzyko śmierci. Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 z koinfekcją S. pneumoniae może wynosić od 20%[4] do nawet około 60%. W dobie pandemii COVID-19 szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane jako priorytetowe w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie, w tym wśród osób po 60. roku życia i przewlekle chorych.

Szczepionkę przeciw pneumokokom można podawać razem ze szczepionką przeciw grypie oraz w dowolnym czasie od szczepionki przeciw COVID-19. Nie ma konieczności zachowania jakiegokolwiek odstępu.

Więcej o kampanii na stronie internetowej https://pneumokokinieliczalat.pl/

Poniżej historia pacjentki, której udało się pokonać niebezpieczną dla zdrowia bakterię, która zaatakowała jej organizm i wrócić do sprawności sprzed choroby. Jej historia pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie nie tylko dzieci, ale również dorosłych przed pneumokokami.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content