Dnia 13.10 br. we Wrocławiu odbyło się uhonorowanie życia i działalności 93-letniej profesor Renaty Wąsik, wybitnej pediatry i diabetolog dziecięcej.

Profesor Renata Wąsik to lekarz i naukowiec ceniony w Polsce i na świecie, a także autorka i współautorka ponad 275 prac naukowych z dziedziny pediatrii, diabetologii i endokrynologii, publikowanych także w czasopismach anglojęzycznych, niemieckich i francuskich. Twórczyni Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Pełniła wiele funkcji i stanowisk, m.in. wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, członka Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Sympozjów Diabetologicznych, Konsultanta regionalnego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii pediatrycznej, członka towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Organizatorka zjazdów i sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych. Była redaktorem naczelnym czasopisma „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”, które następnie zmieniło nazwę na „Pediatric Endocrynology, Diabetology and Metabolic Deseases”, redagowanego przez panią profesor w języku polskim i angielskim.
Członek Komisji Endokrynologii i Chorób Metabolicznych PAN oraz Państwowej Komisji Specjalizacyjnej z zakresu Diabetologii, przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, dwukrotna stypendystka DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst Deutschland).

Ze względu na wybitne zasługi, władze Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu postanowiły uhonorować profesor Renatę Wąsik tablicą pamiątkową na Jej cześć.
Dostojna jubilatka wysłuchała wielu ciepłych słów o swoim życiu i pracy, a następnie odsłoniła tablicę pamiątkową.
Życzenia i podziękowania w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i pacjentów diabetologicznych przekazała Prezes Zarządu Głównego Anna Śliwińska.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content