Patronat honorowy nad uroczystością objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a medialny: Dziennik Łódzki, Panorama Łaska i laskonline.pl.

Komitet organizacyjny gościł znamienitych przedstawicieli samorządu terytorialnego powiatu łaskiego, centralnych i rejonowych władz stowarzyszenia, służb i firm medycznych, mediów oraz diabetyków aktualnie zrzeszonych w łaskim kole.  Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Oddziału Rejonowego PSD w Sieradzu, wszystkich zgromadzonych sympatycznie przywitała prezes łaskiego stowarzyszenia Agnieszka Łukaszewska. Będąc jednocześnie prowadzącą i opatrującą stosownym komentarzem całą ceremonię. Skróconą historię 3 dekad chorych na cukrzycę, zrzeszonych w łaskiej organizacji przedstawił Bogusław Stachowski, jej wieloletni skarbnik.

Po czym nastąpiła część związana z wręczeniem wyróżnień. Zarząd Główny PSD uhonorował kilka osób swoimi trofeami.  Złotą odznakę „Zasłużony dla PSD” otrzymał Edward Wołosz, srebrną: Regina Nowakowska, Stefan Kowalczyk i Stanisław Wolanin.  „Medale PSD” trafiły do rąk: Franciszki Cieślak, Wandy Serek, Renaty Szafrańskiej – wójta gminy Wodzierady, Bogusława Stachowskiego i Gabriela Szkudlarka – burmistrza Łasku.

Oprócz tego Agnieszka Łukaszewska otrzymała unikatową statuetkę, grawerowaną w szkle „30 lat dla dobra PSD”. Wyróżnienia wręczyli: Anna Śliwińska prezes ZG PSD w Warszawie i Jan Kruszyński prezes ZR w Sieradzu. Kapituła Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznała Teresie Szczepańskiej srebrny medal „Za zwycięstwo nad Cukrzycą”. Zarząd PSD w Łasku decyzją z dnia 02.01.2019 roku wyróżnił wszystkich teraźniejszych członków stowarzyszenia oraz zasłużone osoby, okolicznościowymi dyplomami i pamiątkowymi medalami. Ponadto Bogusławowi Stachowskiemu i Gabrielowi Szkudlarkowi przyznano okazjonalne statuetki „Przyjaciel Diabetyka”. Aktu dekoracji dokonali: Agnieszka Łukaszewska i vice prezes Zdzisław Kozłowski.

Z kolei zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przekazali serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia pomyślności dla całego łaskiego stowarzyszenia. W części artystycznej wystąpił zasłużony dla ziemi łaskiej i zaprzyjaźniony z diabetykami, kabaret „RYDZ”, który został przyjęty rzęsistymi oklaskami.

Dopełnieniem uroczystości była konsumpcja świątecznego obiadu, zimnych potraw i jubileuszowego tortu. Lampkami szampana oraz czerwonego wina wzniesiono toasty za pomyślność oraz zdecydowane zaangażowanie się młodych ludzi w pracę społeczną dla dobra lokalnej wspólnoty. Wszak każdy może być potencjalnym chorym na cukrzycę!. Taka jest brutalna, współczesna rzeczywistość!.

Komitet organizacyjny obchodów 30. lecia powstania PSD na ziemi łaskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli, którzy wnieśli swój wkład w jego organizację i przebieg. Szczególne wyrazy szacunku kierujemy do: Bronisława Węglewskiego – wójta gminy Buczek, Renaty Szafrańskiej – wójta gminy Wodzierady, Gabriela Szkudlarka – burmistrza Łasku, Małgorzaty i Marka Dolatów z firmy reklamowej „od A do Z”, Macieja Steca ze spółki „STEC”, Krzysztofa Białkowskiego – z „BK BUSINESS”, Jacka Bulzackiego – z firmy „OLIMP”, Mariusza Wawrzyniaka z hurtowni elektrycznej „AMPER”, Jarosława i Ewy Buss z drukarni „INTROGRAF”, Michała Frontczaka z firmy medycznej „DIAGNOSIS”, Zbigniewa Kaźmierczaka z firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych, Grzegorza Stosa ze sklepu „ADAŚ”, Stanisława Szafrańskiego – mistrza zegarmistrzowskiego, Macieja Gwisa z PHU „EDEN”, Krzysztofa Łaszkiewicza ze spółki „Ł&k”, Zdzisława Kozłowskiego z firmy „ELBA – BISPUPH”, Krzysztofa Nowakowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu, Grzegorza Rosiaka i Wojciecha Madeja – radnych Rady Miejskiej, a także Anny Głowińskiej – skarbnika gminy Łask oraz osób prywatnych: Agnieszki Przybyłek, Ilony Szymańskiej, Edwarda Wołosza i Jarosława Wilczyńskiego.

 

Bogusław Stachowski
Foto: Olga Łukaszewska, Wit Leśniewicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content