Koło nr 8 w Osiecznej, należące do Rejonu PSD Leszno obchodziło 20-lecie swego istnienia w dniu 27.01.2018 r.

Obchody zapoczątkowano mszą św. w kościele Św. Trójcy w Osiecznej, przy udziale miejscowego chóru „Lutnia”. Na część oficjalną wszyscy uczestnicy udali się do Pensjonatu „Rogatka” Wszystkich zaproszonych gości i członków koła przywitała jego prezes pani Anita Glapiak, po czym  przekazała prowadzenie dalszej części obchodów honorowemu prezesowi powiatu kościańskiego panu Alojzemu Pawlickiemu.

Na jubileusz zaproszono prezes PSD ZG Annę Śliwińską. W spotkaniu tym uczestniczyli także przedstawiciele władz miejscowych: burmistrz miasta i gminy  Osieczna Stanisław Glapiak oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, prezes O/R w Lesznie pani Władysława Skorupińska, honorowy prezes O/R  w Lesznie pani Władysława Pazoła oraz prezesi i przedstawiciele kół podległych O/R w Lesznie, z Kościana, Krzywinia, Wijewa, Wschowy, Leszna, Śmigla i Czempinia.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe z Leszna, Kościana oraz Krzywinia. Prezes koła przedstawiła zebranym rys historyczny z działalności koła przez ostatnie 20 lat. Następnie głos zabrali zaproszeni goście a prezes PSD ZG Anna Śliwińska wręczyła na ręce prezes koła okolicznościową statuetkę przyznaną przez PSD ZG jako pierwszemu kołu w kraju.

W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczanie odznaczeń: Medale za zwycięstwo nad cukrzycą otrzymali: medal złoty –  Rafał  Grobelny, srebrny – Maria Halina Wojtaszek, Czesława Klamke, Bogumiła Mikołajczak, Kazimiera Prałat, Małgorzata Ratajczak, Henryk Maciejewski. Wręczono również odznaki „Zasłużony  dla PSD”: odznaka złota –Stanisław Glapiak, srebrna – Hieronim Wilczkowiak, Bolesław Schulz, Anita Glapiak, Julita Nowicka. Przyznano także dyplomy uznania z PSD ZG oraz od starosty leszczyńskiego.

Podczas poczęstunku, który był przygotowany w formie dietetycznej dla diabetyków, czas umilał zespół „IMPRESJA” . Były też kwiaty i życzenia od zaproszonych gości.

W dalszej kolejności lek. med. Wiesław Kamiński wygłosił referat na temat „ Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” oraz drugi referat wygłosiła pani psycholog  Aneta Dembińska-Pawlicka na temat „Strategia radzenia sobie z nieuleczalnymi chorobami”.

Powyższa uroczystość sfinansowana była ze środków na działalność pożytku publicznego gminy i starostwa, oraz 1% procentu i wpłat indywidualnych członków stowarzyszenia.

Od godzin rannych w ramach jubileuszu zostały przeprowadzone badania specjalistyczne w kierunku osteoporozy i badania słuchu /nieodpłatnie/ dla mieszkańców miasta i gminy  Osieczna i powiatu leszczyńskiego. Następnie odbywały się spotkania w grupach, które upływały w miłej i sympatycznej atmosferze, bawiono się przy muzyce do późnych godzin.

Patronat nad uroczystościami jubileuszowymi sprawował burmistrz miasta i gminy Osieczna i starosta leszczyński.

Zbigniew Borowczyk
Skarbnik Koła

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content