Dnia 18 października 2021 Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Śmiglu uroczyście obchodziło Jubileusz 20-lecia swego istnienia. Uroczystości jubileuszowe Koła zostały połączone  z obchodami Jubileuszu 35-lecia Koła Diabetyków w Lesznie.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 110 członków PSD w tym 80 członków Koła ze Śmigla, miasta liczącego 5.000 mieszkańców. W  uroczystości uczestniczyli znakomici zaproszeni przedstawiciele instytucji:

  • Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia reprezentowała Pani Prezes Anna Śliwińska;
  • Zarząd Rejonowy Pani Prezes Władysława Skorupińska wraz z delegacją;
  • Miasto Leszno reprezentował pierwszy Wiceprezydent Miasta Adam Mytycha;
  • Starostwo Powiatowe w Kościanie Pan Starosta Henryk Bartoszewski;
  • Gminę Śmigiel Pani Burmistrz Małgorzata Adamczak;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Agnieszka Marczewska;
  • Inicjatorka powstania Stowarzyszenia na Ziemi Leszczyńskiej Pani Doktor Diabetolog Krystyna Pawlaczyk Adamczak;

oraz przedstawiciele innych kół z rejonu kościańskiego.

Po powitaniu gości i uczczeniu minutą ciszy byłych członków Stowarzyszenia przystąpiono do podsumowania działalności obu kół.

O działalności koła leszczyńskiego mówiła obecna Prezes Koła Jadwiga Adamczak, która w kole pracuje na różnych stanowiskach od jego powstania jako skarbnik pierwszego zarządu koła. Pani Prezes poruszyła trudności okresu początkowego. Mimo tego Koło rozwijało swą działalność w byłym województwie, a dzięki prowadzonej pracy i po powstaniu dalszych kół w miastach powiatowych, powołano samoistny Oddział Wojewódzki, obecnie Rejonowy.

W swym wystąpieniu wskazała też na zasługi długoletniej Prezes Koła, obecnie Honorowego Prezesa Rejonu, Pani Władysławy Pazoła. Przez cały czas koło prowadziło akcję oświatową, organizowało wykłady specjalistów z różnych dziedzin. Współpracowano z władzami samorządowymi uczestnicząc w prowadzonych przez nich akcjach.

Na koniec wskazała na szeroko prowadzoną akcję „Poprawiamy Zdrowie Poprzez Ruch i Rehabilitację” prowadzoną wspólnie z kołem śmigielskim, a że jak stwierdziła motorem tej akcji jest Prezes śmigielskiego koła, dlatego jego poprosiła o przedstawienie tego tematu. Kończąc złożyła w imieniu leszczyńskiego koła życzenia dalszych osiągnięć Kołu ze Śmigla a wszystkim przede wszystkim zdrowia.

Szczegółowo działalność Koła Śmigla przedstawił Prezes Koła Pan Andrzej Pecolt. Urzędujący ponad 20 lat Prezes Koła wskazał na trudne początki podobne do leszczyńskich. Mówił o trudnościach w dostępie do glukometrów, o badaniach przesiewowych prowadzonych przez Koło wespół z samorządem lokalnym.

Dużo czasu poświęcił szczęściu koła, poprzez nawiązanie współpracy z odpowiednikiem we francuskim Neufchateau. Dzięki otrzymywanym darom praktycznie skończyły się problemy z glukometrami, poprawił się dostęp do igieł do wstrzykiwaczy, czy nakłuwaczy. Ale jednocześnie zobaczyliśmy o ile czasu jesteśmy spóźnieni tak w „oprzyrządowaniu”, jak i środkach medycznych w leczeniu cukrzycy np. insulin. Wtedy to było około 10 lat, obecnie jest już znacznie mniej.

Wracając do programu „Poprawiamy Zdrowie Poprzez Ruch i Rekreację” opowiedział o imprezach integracyjnych organizowanych przez koło, o turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ponad 10 lat, o wyjazdach turystycznych, grzybobraniach oraz cyklicznych imprezach tradycyjnych np. opłatek wigilijny. Zaznaczył jednocześnie, że zawsze udział biorą obydwa koła.

Na zakończenie, dziękując za dotychczasową pomoc organom samorządowym z terenu obu kół, prosił o dalsze wsparcie dla działania Stowarzyszenia. Kończąc zwrócił się do koła w Lesznie życząc przede wszystkim zdrowia i dalszej owocnej współpracy.

Z zaproszonych gości jako pierwsza zabrała głos Prezes Anna Śliwińska. Wysoko oceniła działalność obu kół. W swym wystąpieniu poruszyła także bieżące problemy diabetyków. Na zakończenie od Pani Prezes oba Koła otrzymały pamiątkowe statuetki.

Do działalności obu kół odnieśli się także w swych wystąpieniach zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili działalność jednego i drugiego  Koła. Po swych wystąpieniach wręczyli Prezesowi odpowiedniego Koła upominki.

Po wystąpieniach Prezes Zarządu Głównego, na wniosek Koła, wręczyła wspomagające nas instytucje „Medalami 40-lecia”. Medale otrzymały wszystkie reprezentowane przez zaproszonych gości instytucje wraz z Panią Doktor Diabetolog.

Następnie Pani Prezes wręczyła leszczyńskiej Prezes Pani Jadwidze Adamczak „Platynowy medal za zwycięstwo na cukrzycą”

Członkowie Stowarzyszenia otrzymali z rąk Pani Prezes odznaczenia i medale za zasługi dla naszej organizacji za swą pracę społeczną.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w sali Restauracji Marta w Śmiglu. Uroczyste obchody jubileuszowe wsparły samorządy miasta i powiatu. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.

Prezes Koła PSD w Śmiglu
Andrzej Pecolt

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content