Dnia 19.04 br. podczas kongresu Rzecznicy Zdrowia w Warszawie dyskutowano o zapewnieniu odpowiedniej opieki dotyczącej zapobiegania i leczenia ran przewlekłych w Polsce.

Skuteczne leczenie ran przewlekłych jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, dostępność tego rodzaju opieki w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia pozostaje ograniczona, co przyczynia się do wzrostu nakładów prywatnych oraz narastania nierówności w zdrowiu. Po drugie, konsekwencje zdrowotne braku odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do nagłego i drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. Po trzecie, problem jest powszechny, bowiem leczenie ran jest niezbędne w przebiegu wyzwań zdrowotnych w wielu dziedzinach medycyny, w tym także cukrzycy.

W dyskusji na temat leczenia ran przewlekłych udział wzięli: prof. Tomasz Banasiewicz ze Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Katarzyna Malinowska – Prezes Fundacji O’Rany, Grzegorz Kubielas – naczelnik Wydziału Lecznictwa Szpitalnego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD. Moderatorem dyskusji był Jaku Gołąb – Rzecznik Prasowy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Prezes ZG PSD Anna Śliwińska po raz kolejny zaapelowała do władz o rozpatrzenie karty problemu zdrowotnego “Leczenie zespołu stopy cukrzycowej”, która od ponad dwóch lat pozostaje nierozpatrzona przez Ministerstwo Zdrowia. Wezwała również m.in. do poprawy refundacji nowoczesnych leków i opatrunków stosowanych w leczeniu ran, a także do zwiększenia świadomości wśród lekarzy konieczności badania stóp pacjentów diabetologicznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content