Dnia 25.04 br. na ręce wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego złożony został apel środowisk pacjentów i lekarzy reprezentujących trzy powszechnie występujące choroby: cukrzycę, przewlekłą chorobę nerek i niewydolność serca o umieszczenie flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+. Pod apelem podpisało się również Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Seniorzy to szczególna grupa pacjentów, w której bardzo powszechnym problemem jest wielochorobowość. Potwierdzają to dane z raportu OECD „Health at a Glance 2022”, z których wynika, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem odsetka pacjentów powyżej 65 r.ż., u których występują co najmniej 2 choroby przewlekłe – ponad 65% Polaków jest dotkniętych taką sytuacją. Jednymi z bardziej rozpowszechnionych schorzeń w Polsce, które współwystępują ze sobą i które w przypadku braku wdrożenia skutecznego leczenia niosą za sobą katastrofalne skutki, są niewydolność serca, przewlekła choroba nerek oraz cukrzyca. Rokowania pacjentów z powyższymi chorobami współistniejącymi są często dramatyczne.

W obliczu inflacji, która nie omija żadnego z nas, rosnące koszty życia w jeszcze większym stopniu obciążają budżety domowe seniorów, którzy – jak wynika z badań, często zmuszeni są do rezygnacji z wykupienia części z leków z powodu braku funduszy.

Biorąc pod uwagę ogromne obciążenie polskich seniorów chorobami takimi jak niewydolność serca, przewlekła choroba nerek i cukrzyca, które przecież mogą być skutecznie leczone oraz często trudną sytuację finansową tej grupy chorych, widzimy zasadność poszerzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów 75+ o leki z grupy flozyn. Zmiana ta nie będzie wiązała się z wygenerowaniem dodatkowych kosztów dla budżetu państwa, wręcz przeciwnie – wpływając na zmniejszenie liczby hospitalizacji, dializ czy przeszczepów nerek w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z opieką nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością serca i cukrzycą.

Link do apelu:  Apel o włączenie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów 75+

Dnia 25.04 br. podczas kongresu Patient Empowerment w Warszawie w panelu dyskusyjnym pt. “Równość w jakości życia, leczeniu, opiece i e-zdrowiu. Jak nie pogłębiać różnic w dostępie do dobrostanu zdrowotnego?” Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska przedstawiła założenia i cele apelu. Treść apelu została wręczona wiceministrowi zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu przez przedstawicieli pacjentów nefrologicznych i kardiologicznych.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content