Poseł Małgorzata Zwiercan, w odpowiedzi na apel PSD, wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Treść interpelacji:

Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie edukacji diabetologicznej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content