Zgodnie z wrześniową listą leków refundowanych, insulina Lantus będzie nadal refundowana zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apelowało do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Cieszymy się, że nasze działania również wpłynęły na zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnego leczenia.

Insulina glargine jest dostępna we wszystkich refundowanych dotychczas wskazaniach, tj.:

  • cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2. roku życia;
  • cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8%;
  • cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii;
  • cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO).
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content