Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) ocenia wpływ nowych technologii na realną skuteczność i efektywność kosztową leczenia. Jednym z badanych urządzeń są inteligentne nakładki na wstrzykiwacze dla diabetyków.

W testach urządzenia InsulCheck Connect, odbywających się w ramach programu NHS Test Bed, weźmie udział 300 pacjentów z cukrzycą insulinozależną.

Urządzenie ma postać małej nasadki i pasuje do wszystkich typów penów. Jego zadaniem jest automatyczna rejestracja danych o korzystaniu ze wstrzykiwacza. Informacje te są następnie bezprzewodowo przekazywane do smartfonu.

Zainstalowana w telefonie aplikacja otrzymuje również dane z glukometru, a użytkownik wprowadza informacje o spożywanych posiłkach. Aplikacja współpracuje również ze smart-watchem, rejestrując aktywność fizyczną chorego. Całością steruje „zintegrowany algorytm zarządzania cukrzycą”.

Potencjalne korzyści dotyczą wszystkich zainteresowanych:

Pacjent zyskuje pewność, że zastosował właściwą dawkę insuliny we właściwym momencie, a w dłuższej perspektywie – lepszą kontrolę glikemii widoczną w badaniach poziomu HbA1c. Jego poczucie bezpieczeństwa wzrasta także dlatego, że lekarz ma możliwość zdalnego monitorowania odczytów.

Lekarz uzyskuje bieżący wgląd w podstawowe “parametry” pacjenta z cukrzycą, ma też możliwość weryfikacji stopnia przestrzegania przez chorego zaleceń.

Płatnik z kolei może spodziewać się – i to przede wszystkim chcą sprawdzić specjaliści z NHS – zwiększonej skuteczności leczenia przy jego niższych kosztach.

Jeśli testowane rozwiązanie zda egzamin, możliwe będzie jego wdrożenie na dużą skalę w całym kraju.

Źródło: Pharma Daily, www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content