Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Jest to szybka, pozasądowa ścieżka uzyskania świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub śmierci pacjenta.

Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na wniosek pacjenta (a w razie jego śmierci – członka najbliższej rodziny). Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Warunkiem jest stwierdzenie, że zdarzenia można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą. Pacjenci, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali poważnych następstw zdrowotnych, uzyskają też zaświadczenie uprawniające do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.

Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło począwszy od 6 września 2023. Wniosek można złożyć także wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie. Samo wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Można to zrobić korzystając z udostępnionego wzoru na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.  Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek (niepozostający w separacji) lub partner (konkubent).

Wysokość świadczenia jest wyliczana w oparciu o szczegółowe wytyczne określane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenie). Wydając decyzję Rzecznik opiera się na opinii medycznej sporządzonej przez działający przy nim Zespół ds. Świadczeń, składający się z doświadczonych lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę i praktykę.

Przyjęcie świadczenia będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń wobec szpitala i rezygnację ze ścieżki sądowej.

Nowy pozasądowy tryb przewidujący wypłatę świadczeń przez Rzecznika to duże ułatwienie w uzyskaniu przez pacjentów wsparcia finansowego i właściwego leczenia. Wierzymy, że jest to dobry krok w kierunku zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W związku z tym zachęcam Państwa do umieszczenia informacji o Funduszu na swoich stronach internetowych, abyśmy mogli dotrzeć do jak najszerszego grona pacjentów, którym fundusz może pomóc w powrocie do zdrowia.

Informacje o Funduszu dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

Video  o Funduszu:

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content