Długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, a także zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa są wymienione wśród przesłanek dających możliwość ubiegania się o wsparcie z systemu pomocy społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pt.: „Formy pomocy dla osób długotrwale lub ciężko chorych (na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej)”, która powstała w ramach współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Zdrowia.

Materiał został udostępniony na stronach:
– pacjent.gov.pl – https://pacjent.gov.pl/jak-zyc-z-choroba/pomoc-spoleczna-dla-osob-dlugotrwale-lub-ciezko-chorych
– portal Akademia NFZ – https://akademia.nfz.gov.pl/multimedia/

Treść broszuryTUTAJ

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content