Warszawa, 1 lutego 2021 r. – Ascensia Diabetes Care, światowy lider w dziedzinie systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi, rozpoczęła w Polsce dystrybucję Eversense® XL, pierwszego i jedynego na świecie systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM) obejmującego długoterminowo działający sensor. W wyniku zawarcia umowy z Senseonics, 1 lutego br. Ascensia Diabetes Care przejmuje wyłączną sprzedaż i dystrybucję produktów Eversense® w Polsce. Eversense® XL to jedyny system CGM zapewniający ciągłość monitorowania glukozy w okresie do 180 dni za pomocą jednego sensora. Lekarz dokonuje implantacji, uwalniając pacjentów od konieczności samodzielnej wymiany sensora co 7 do 14 dni. System zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było dopasowanie go do stylu życia każdej osoby. Zdejmowalny transmiter zapewnia dyskrecję i wy­godę użytkowania. Po przymocowaniu do skóry daje on dodatkowe zabezpie­czenie w postaci alarmów wibracyjnych, informując użytkownika o hipo- lub hiperglikemii. Dokładność systemu w okresie 180 dni użytkowania sensora wyrażona wartoś­cią MARD wynosi 9,4%1. Aplikacja mobilna Eversense® pozwala na bieżące monitoro­wanie poziomu glukozy i kontrolowanie cukrzycy, poprzez podgląd danych na ekranie urządzenia mobilnego. Umoż­liwia również udostępnienie danych historycznych za pośrednictwem systemu zarządzania danymi (DMS) lekarzowi prowadzącemu. Dzięki dołączonej aplikacji dla opiekunów Eversense® NOW, dodat­kowo nawet pięć innych osób może zdalnie przeglądać odczyty i alarmy użyt­kow­nika w czasie rzeczywistym.

– Podstawowym celem Ascensia Diabetes Care jest ułatwienie i poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę – podkreśla Dr Paweł Łupiński, Managing Director, Ascensia Diabetes Care Polska. Wprowadzenie linii produktów Eversense® do naszej oferty pomaga nam lepiej realizować ten cel poprzez zaoferowanie pacjentom bardziej kompleksowej gamy rozwiązań, w tym bardzo skutecz­nej i innowacyjnej opcji CGM. W pełni implantowalny sensor, którego czas działania wynosi do 180 dni, może przynieść duże korzyści użytkownikom, zapewniając im większą wygodę i lepszą kontrolę nad cukrzycą. System ten należy również do najdokładniejszych CGM na rynku – odznacza się unikatowymi cechami, które zapewniają użytkownikom komfort oraz dyskrecję. Wszystko to sprawia, że Eversense® stanowi wartościowe rozwią­za­nie dla lekarzy i pacjentów w zakresie monitorowania stężenia glukozy.

– Jako doświadczona organizacja działająca od wielu lat na rynku diabetologicznym, jesteśmy przygotowani do płynnego przejęcia obowiązków dotyczących Eversense® przez nasz zespół. Koncentrujemy naszą uwagę na zapewnieniu wsparcia oraz ciągłości usług dla pacjentów i  lekarzy w Polsce.

Eversense® XL to pierwszy system CGM wprowadzony na polski rynek przez Ascensia. W sierpniu 2020 roku doszło do zawarcia umowy między Ascensia Diabetes Care a spółką Senseonics Inc., o wyłącznej sprzedaży i dystrybucji technologii Eversense®. W ramach porozumienia Ascensia otrzymuje prawa do wprowadzenia na polski rynek i dystrybucji produktów Eversense®.

Dalsze szczegóły dotyczące systemu Eversense XL publikujemy na stronach www.eversense.pl i www.diabetes.ascensia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content