Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Warto wiedzieć
  6. /
  7. Dexcom na nowych zasadach....

Od stycznia 2023 roku system do ciągłego monitorowania glikemii Dexcom jest dostępny w refundacji bez limitu wieku. Będą mogli z niego korzystać pacjenci z cukrzycą typu 1 z nieświadomością hipoglikemii (w przypadku grupy < 26 r.ż. dodatkowym warunkiem jest leczenie pompą). Co to oznacza w praktyce? Jak rozumieć nieświadomość hipoglikemii? Kto może wystawić zlecenie na refundowane sensory i transmiter? Ile wyniesie dopłata pacjenta?

Od stycznia 2023 zmieniają się zasady refundacji systemu do ciągłego monitorowania glikemii Dexcom G6. Będzie od dostępny w niższej cenie dla znacznie liczniejszego grona pacjentów z cukrzycą. Najważniejsze zmiany:
• Rozszerzenie refundacji dla osób 26+
• Refundacja 26+ jest niezależna od metody podaży insuliny (peny lub pompa)
• Refundacja obejmuje zarówno sensory, jak i transmitery.
• Warunkiem korzystania z refundacji jest stwierdzona nieświadomość hipoglikemii.
• W przypadku pacjentów poniżej 26. roku życia konieczne jest leczenie pompą.
• U pacjentów poniżej 26. r.ż. zwiększono limit na sensory – wszystkie 3 mieszczą się w limicie. Co 4 miesiące można otrzymać refundowany nadajnik, bez konieczności korzystania ze świadczeń dodatkowych.
• W odróżnieniu od systemu flash, w przypadku Dexcom G6 nie określono warunków, które pacjent musi spełnić, aby mógł kontynuować korzystanie z refundacji.
• Miesięczny koszt stosowania ciągłego monitoringu glikemii Dexcom G6 uzależniony jest od wieku pacjenta, dopłata dla osób poniżej 26 roku życia jest niższa, dla starszych wyższa (szczegóły poniżej).
• Osoby korzystające z refundowanych sensorów mają ograniczoną liczbę refundowanych pasków testowych do badania cukru glukometrem. W przypadku użytkowników systemu Dexcom jest to maksymalnie 50 pasków na miesiąc.

Refundacja Dexcom G6 – ile dopłaci pacjent?
Miesięczna dopłata do systemu Dexcom po uwzględnieniu refundacji wynosi:
• 260 zł – dla osób poniżej 26. roku życia
• 428 zł – dla osób powyżej 26. roku życia (dla 3 czujników miesięcznie)

Skąd wynikają te różnice? Z różnych limitów na czujniki zależnie od wieku. Pacjenci młodsi (<26) dopłacą 30% do miesięcznej kwoty za 3 sensory (sensor Dexcom działa 10 dni, miesięcznie potrzebne są 3 sztuki), a 3 czujniki mieszczą się w limicie dla osób <26.
Dla pacjentów powyżej 26. roku życia podstawą limitu dla sensorów Dexcom jest 510 zł. Oznacza to, że osoby z tej grupy jeżeli będą chciały kupić 3 potrzebne czujniki miesięcznie dopłacą 30% z przyjętego limitu (czyli 30% x 510 zł = 153 zł + różnica pomiędzy limitem a ceną urządzeń). Transmitery dla obu grup są refundowane tak samo.

Jak to wygląda w praktyce?
Wyliczenie dla osób < 26 r.ż. z CT1, leczonych pompą insulinową, z nieświadomością hipoglikemii
3 sensory po 250 zł – 750 zł
750 x 30% = 225 zł (dopłata do 3 sensorów)
Nadajnik – 350 zł
350 x 30% = 105 zł (koszt nadajnika na 3 miesiące)
105:3 = 35 zł (miesięczny koszt nadajnika)
Miesięczny koszt Dexcom G6 dla pacjentów poniżej 26. roku życia = 260 zł (225 zł sensory, 35 zł transmiter)

Wyliczenie dla osób > 26 r.ż. z CT1 i nieświadomością hipoglikemii
3 sensory po 250 zł = 750 zł
Limit refundacji wynosi 510 zł, 30% z 510 = 153 zł
750 zł – 510 zł = 240 zł (różnica pomiędzy ceną sensorów a limitem refundacji, którą pokrywa pacjent)
240 zł + 153 zł = 393 zł – koszt 3 sensorów
Nadajnik – 350 zł
350 x 30% = 105 zł (koszt nadajnika na 3 miesiące)
105:3 = 35 zł (miesięczny koszt nadajnika)
Dwa sensory w pełni mieszczą się w refundacji. Przy decyzji zakupu dwóch miesięcznie pacjent dopłaci 75 zł do jednego, 150 zł do dwóch. Przy niepełnym pokryciu miesiąca dopłata pacjenta to 185 zł (150 zł 2 czujniki, 35 zł miesięczny koszt nadajnika).
Miesięczny koszt Dexcom G6 dla pacjentów powyżej 26. roku życia kupujących 3 sensory = 428 zł ( 393 zł sensory + 35 transmiter)

Co to jest nieświadomość hipoglikemii?
Spore obawy diabetyków budzi zapis w rozporządzeniu refundacyjnym, który warunkuje prawo do refundacji występowaniem u pacjenta nieświadomości hipoglikemii. Nieświadomość hipoglikemii rozumiana bywa niepoprawnie, jako całkowity brak zdolności wyczuwania skrajnie niskich stężeń glukozy, a co za tym idzie udokumentowane epizody utraty przytomności z powodu zbyt niskiego cukru.

Tymczasem definicja „nieświadomości hipoglikemii”, zawarta w aktualnych Zaleceniach Klinicznych PTD jest znacznie prostsza, a jednocześnie znacznie bardziej uniwersalna. Jest to nieodczuwanie patologicznie niskich wartości glikemii (≤ 70 mg/dl, tj. ≤ 3,9 mmol/l).
Co można wywnioskować z takiego zapisu?
• próg dla hipoglikemii został ustawiony wysoko,
• to czy objawy hipoglikemii pojawiają się, czy nie zależy nie tylko od tego, jak niski jest cukier, ale też od tego, jak szybko się obniża. Jeśli tempo spadku jest szybkie, możemy odczuwać objawy niedocukrzenia i przy cukrze 80 mg/dl; jeśli jest wolne możemy nie doświadczać objawów obniżania się cukru, nawet kiedy jego stężenie jest niższe niż 70 mg/dl.
• odczuwanie niedocukrzeń zmienia się w zależności od stopnia wyrównania cukrzycy, paradoks polega na tym, że osoby bardzo dobrze wyrównane często nie odczuwają hipoglikemii przy progu 70 mg/dl; ponieważ ich organizm jest przyzwyczajony do prawidłowych glikemii, a cukier rzędu 70 mg/dl to dla organizmu ciągle cukier fizjologiczny.
• nie ma wymogu udokumentowania nieświadomości hipoglikemii, np. poprzez hospitalizacje z powodu ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności.

Podobne wymagania refundacyjne odnośnie nieświadomości hipoglikemii funkcjonują już od kilku lat w populacji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Nieświadomość hipoglikemii a prawo jazdy
Kolejne nieporozumienie dotyczy możliwości posiadania prawa jazdy przy stwierdzonej nieświadomości hipoglikemii. W tym temacie sporo się zmieniło w przeciągu ostatnich lat, dlatego należy sięgać do aktualnych zaleceń klinicznych. Wg tegorocznych zapisów u kierowców ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest:
• niewystarczająca świadomość hipoglikemii, oznaczająca w porze czuwania, nieodczuwanie patologicznie niskich wartości glikemii lub brak reakcji na nie, pomimo alertu przekazywanego przez urządzenie zewnętrzne do ciągłego monitorowania glikemii (CGM), co w konsekwencji może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii i zaburzeń świadomości;

Z zapisu tego wynika, że przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy nie jest samo stwierdzenie u pacjent nieświadomości hipoglikemii, ale jednoczesny brak reakcji na alarmy systemu CGM-RT. Jeśli użytkownik systemu CGM świadomie z niego korzystam nie ma przeciwskazań do kierowania samochodem. Doprecyzowują to dalsze zapisy Zaleceń Klinicznych PTD:
U chorych stosujących ciągłe monitorowanie glikemii lekarz uprawniony do badań kierowców może orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T pod warunkiem uzyskania opinii diabetologicznej wskazującej na:
• stałe stosowanie ciągłego monitoringu glikemii (CGM) w samokontroli cukrzycy;
• co najmniej dostateczną wiedzę pacjenta dotyczącą samokontroli cukrzycy, w tym interpretacji odczytów CGM;
• prawidłową reakcję na alerty urządzenia CGM;
• regularną opiekę diabetologiczną (minimum 3 wizyty w opiece diabetologicznej w roku, w regularnych odstępach co 3–4 miesiące).

Reasumując ciągły monitoring glikemii w czasie rzeczywistym nie jest przeszkodą do bycia kierowcą. Przeszkodą jest niedostateczna edukacja pacjenta, w tym niereagowanie na alarmy systemu.

Kto może wystawić zlecenia na refundowany Dexcom?
Zlecenia na refundowane sensory i transmitery wypisać mogą specjaliści w dziedzinach:
• diabetologii,
• endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
• endokrynologii i pediatrii,
• kardiologii,
• endokrynologii,
• geriatrii,
• położnictwa i ginekologii,
• perinatologii,
• endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
• pediatrii,
• chorób wewnętrznych zatrudnionych w poradni lub na oddziale diabetologii,
• lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Kontynuacja zlecenia możliwa jest natomiast nie tylko przez w/w specjalistów, ale także przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii.

Dexcom zamiast glukometru?
Wprowadzone zmiany w refundacji systemu Dexcom G6 sprawiają, że system ten staje się dostępny cenowo dla znacznie szerszej grupy pacjentów z cukrzycą. Oczywiście kwota 428 zł miesięcznie dla wielu osób nadal jest wysoka. Wykupując 2 sensory na miesiąc dopłacimy do nich 153 zł + 105 zł raz na trzy miesiące za transmiter.

 

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom G6 wskazany do stosowania u osób od 2. roku życia, w tym również u ciężarnych kobiet. System Dexcom G6 zaprojektowano, aby zastąpić testy z opuszków palca do oznaczania poziomu glukozy stosowane do celów podejmowania decyzji dotyczących leczenia., Producent: Dexcom, Inc. Autoryzowany przedstawiciel: MDSS GmbH; Oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce: Proglikemia Sp. z o.o. DXCM0000032PL; Instrukcja używania dostępna na dexcompolska.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content