Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia) jest groźnym mikronaczyniowym powikłaniem cukrzycy. Szacunki wskazują, że ponad 20% chorych na cukrzycę ma znamiona uszkodzenia nerek. Nieleczone albo nieprawidłowo leczona nefropatia prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek z koniecznością dializoterapii lub przeszczepu narządu. Przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków badanie ankietowe wykonane wśród chorych na cukrzycę wskazuje jak wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie profilaktyki nefropatii.

Wyniki wskazują, ze ponad 80% chorych była konsultowana przez diabetologa. Jest to zgodne z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wytycznymi kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce i wspólnego stanowiska konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii, które zalecają, że chory na lekach doustnych powinien być prowadzony przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz raz w roku konsultowani przez specjalistę diabetologa. Chory na insulinie i z powikłaniami powinien pozostać pod opieką Poradni Diabetologicznej.

Badaniem, które pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń ze strony nerek jest oznaczenie wydalenia albumin z moczem. Wychwycenie mikroalbuminurii pozwala na wdrożenie leczenia, które zabezpieczy przed niewydolnością nerek. Niestety jedynie tylko niewiele ponad połowa respondentów, chorych na cukrzycę miała wykonane takie badanie w ciągu ostatniego roku. Jeszcze mniejszy odsetek bo tylko 43% miało wykonane oznaczenia  stężenia kreatyniny, parametru określającego stan wydolności nerek. U ponad 20% respondentów nie wykonano badania stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c parametru opisującego stopień wyrównania cukrzycy, a należy mieć na uwadze, że nieprawidłowe wyrównanie poziom u glukozy jest podstawowym czynnikiem uszkadzającym nerki.

Z drugiej strony należy podkreślić wysoką świadomość chorych, dotyczących negatywnego wpływu cukrzycy na nerki. Na tą zależność wskazało ponad 90% respondentów. Wyniki ankiety wskazują na istotne zainteresowanie chorych zagadnieniami związanymi z cukrzycą czerpiąc wiedzę z mediów społecznościowych, od innych chorych, materiałów edukacyjnych i w znaczącym odsetku, bo prawie 40% od pracowników ochrony zdrowia (lekarz rodzinny, specjalista diabetolog czy dietetyk). Na podkreślenie zasługuje również znacząca rola stowarzyszeń pacjentów w tym aspekcie, ponieważ ponad co piąty chory czerpie wiedzę z tego źródła.

Podsumowanie:
Cukrzycowa choroba nerek jest istotnym powikłaniem cukrzycy. Mimo dużej świadomości chorych o istnieniu takiego zagrożenia szwankuje diagnostyka wczesnej fazy nefropatii, co wpływa w istotny sposób na opóźnienie farmakoterapii, dzięki której istnieje możliwość zahamowania lub opóźnienia procesu uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy, mimo że współczesna medycyna takimi możliwościami dysponuje.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Materiał powstał przy wsparciu firmy Bayer

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content