• Rzecznik Praw Pacjenta odpowiedział na pytanie związane z wydawaniem recepty refundowanej przez lekarza POZ
 • Odpowiedź dotyczyła pytania: Co zrobić, gdy lekarz specjalista odesłał mnie po receptę refundowaną do lekarza POZ, a lekarz POZ odmawia jej wystawienia?
 • Jak zapewnia RPP, lekarz POZ może kontynuować przepisywanie leku z refundacją zleconego przez specjalistę
 • Jednak zasada ta dotyczy sytuacji, gdy lekarz POZ, czyli lekarz rodzinny jest w posiadaniu udokumentowanego rozpoznania schorzenia od specjalisty

Recepta refundowana na lek od specjalisty. RPP odpowiada

Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta, ocenę zasadności ordynacji leku z refundacją dokonuje wyłącznie lekarz leczący pacjenta. Lekarz mając na uwadze stan zdrowia chorego oraz wynikające z tego tytułu potrzeby medyczne, określa zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną także sposób diagnozowania i leczenia.

W przypadku, gdy lekarz specjalista uznał, że schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań o refundacji konkretnego leku, wtedy lekarz ten wystawia pacjentowi receptę na lek z refundacją – wskazuje RPP.

Co jednak istotne to fakt, że lekarz zajmujący się leczeniem pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować, pacjenta, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego i lekarz POZ o:

 • rozpoznaniu,
 • sposobie leczenia,
 • rokowaniu,
 • ordynowanych lekach,
 • ordynowanych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobach medycznych,
 • okresie stosowania i sposobie dawkowania,
 • wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Powyższe informacje powinny być przekazywane lekarzowi bądź felczerowi nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dane te są umieszczane na druku: Informacja dla lekarza kierującego.

Co zrobić, gdy lekarz POZ nie chce wystawić recepty na lek od specjalisty?

Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił, że lekarz POZ może wystawić receptę refundowaną na lek zalecony przez lekarza specjalistę. Konieczne jest przy tym spełnienie ważnego warunku.

– Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinny może kontynuować przepisywanie pacjentowi leku z refundacją zaleconego przez specjalistę w poradni specjalistycznej, jeśli dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia od tego specjalisty (tj. Informacją dla lekarza kierującego), obejmującym również informację o zaleconych lekach z refundacją – wyjaśnił RPP.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content