Poszukiwani diabetycy typu 1 powyżej 65 roku życia

Poszukiwani diabetycy typu 1 powyżej 65 roku życia

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu naukowym, które ma celu ocenę efektywności systemu MiniMed 780G AHCL w poprawie kontroli glikemii, postrzeganiu jakości życia (QoL) i wydolności fizycznej u starszych osób z cukrzycą typu 1 i wcześniej leczonych za pomocą...
Ostrzeżenie o sfałszowanych produktach leczniczych

Ostrzeżenie o sfałszowanych produktach leczniczych

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dla dystrybutorów i aptek w sprawie sfałszowania produktu leczniczego Ozempic. Z obrotu wycofano 200 opakowań leku. 5 i 10 października 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęły informacje o sfałszowaniu...
Skip to content