Sympozjum Diabetica Expo odwołane

Sympozjum Diabetica Expo odwołane

W imieniu organizatorów sympozjum diabetologicznego Diabetica Expo w Toruniu uprzejmie informujemy, że planowane na dni 16-17.09 br. doroczne sympozjum w tym roku również się nie odbędzie.
Bony dla uchodźców ukraińskich z cukrzycą

Bony dla uchodźców ukraińskich z cukrzycą

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zostało wyróżnione przyznaniem grantu z amerykańskiej organizacji humanitarnej Direct Relief w wysokości 100 000 dolarów. Grant ma na celu zakup 525 bonów do aptek o wartości 400 zł każdy oraz 525 bonów do sklepów spożywczych o...
Poszukiwani diabetycy typu 1 powyżej 65 r. życia

Poszukiwani diabetycy typu 1 powyżej 65 r. życia

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu naukowym, które ma celu ocenę efektywności systemu MiniMed 780G AHCL w poprawie kontroli glikemii, postrzeganiu jakości życia (QoL) i wydolności fizycznej u starszych osób z cukrzycą typu 1 i wcześniej leczonych za pomocą...
D-CAMP – obóz dla osób z cukrzycą typu 1

D-CAMP – obóz dla osób z cukrzycą typu 1

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe chore na cukrzycę typu 1 do wzięcia udziału w obozie cukrzycowym D-CAMP organizowanym przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM – lidera projektu w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział w...
Punkty pomocy dla diabetyków z Ukrainy

Punkty pomocy dla diabetyków z Ukrainy

Dzięki wsparciu firmy Medtronic, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków uruchomiło do tej pory prawie 60 punktów pomocy dla uchodźców z cukrzycą z Ukrainy. Z oferowanej przez Oddziały i Koła PSD pomocy korzystają osoby z cukrzycą każdego typu i w każdym wieku, które w...
Otyłość u młodzieży jest poważnym problemem

Otyłość u młodzieży jest poważnym problemem

Otyłość pozostaje poważnym problemem polskiej młodzieży we wczesnym okresie dojrzewania. Rezultaty badań obejmujących blisko 20 tysięcy nastolatków zostały opublikowane w międzynarodowym naukowym czasopiśmie o szerokim zasięgu – „Nutrients”. Punktem wyjścia do...
Skip to content