Pismo do MZ w sprawie inkretyn

Pismo do MZ w sprawie inkretyn

W związku z pozytywną rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla kolejnej cząsteczki, Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wystosowała list do Ministra Zdrowia. Polscy diabetycy od wielu lat mają nadzieję na refundację nowoczesnych terapii. To już...
Pismo do MZ w sprawie flozyn

Pismo do MZ w sprawie flozyn

W związku z pozytywną rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla flozyn, Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie refunduje flozyn, nowoczesnych leków...
Pismo do Ministra Zdrowia

Pismo do Ministra Zdrowia

W związku z publikacją majowej listy leków refundowanych, Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia. Poniżej treść listu: MZ lista refundacyjna
Anna Śliwińska: Polaków często nie stać na leczenie cukrzycy

Anna Śliwińska: Polaków często nie stać na leczenie cukrzycy

Ile w Polsce kosztuje leczenie cukrzycy? Czy polskich diabetyków stać na optymalne leczenie? – Podczas debaty „Leczenie cukrzycy w Polsce 2019: stan rzeczywisty, realne koszty, bariery i szanse” zaprezentowaliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 733...
Protest przeciwko planom likwidacji specjalizacji diabetologicznej

Protest przeciwko planom likwidacji specjalizacji diabetologicznej

W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące doniesienia o tym, że w nowelizowanej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, obok wielu innych specjalizacji, ma również zostać zlikwidowana diabetologia. Zmiana ta byłaby bardzo niekorzystna dla chorych na cukrzycę w...
Pismo do Ministerstwa Zdrowia

Pismo do Ministerstwa Zdrowia

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Ministerstwie Zdrowia, Prezes ZG PSD Anna Śliwińska wystosowała pismo do Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego. Poniżej treść listu: Minister Maciej Milkowski
Skip to content